Einar Mattsson har fått ny markanvisning för 60 bostäder på Årstastråket 

Foto: Tengbom/Stockholms stad

Einar Mattsson har fått en ny markanvisning om cirka 60 bostadsrättslägenheter i Årstastråkets tredje och sista etapp. Preliminär byggstart är 2024/2025.

Markanvisning är en del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årstastråket. De cirka 60 parknära bostadsrätterna kommer att ligga i ett längre lamellhus mellan Johanneshovsvägen och Bolmensvägen.  

– Vi ser fram emot att få bygga 60 högkvalitativa bostäder på Årstastråket som blir en naturlig koppling mellan Årsta och innerstaden. Årstastråket har goda kommunikationer och får ett lyft när det förtätas med fler bostäder och ett riktigt bra serviceutbud, säger Li Cederwall Frizzo, Affärsutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB.  

Om projektet 
I Årstastråket planeras cirka 3 000 bostäder. Redan idag finns god tillgång till kollektivtrafik och rekreation. Men det planeras även för ny service som bland annat en ny skola, nya förskolor, ny idrottshall och butiker.   

Einar Mattssons bostadsrätter läggs i ett längre lamellhus som ska samspela med arkitekturen i “gamla Årsta”. Lägenheterna kommer att få balkong eller uteplats mot parken i väster. I huset kommer det också finnas garage och en mindre lokal.