Detaljplanearbetet för centrala Sickla har nu initieras

Visionsbild över Sicklas framtida utveckling till urbana stadskvarter med arbetsplatser och bostäder, där restauranger och butiker ger liv åt gatustråken. Fotograf: Atrium Ljungberg/Walk the Room
Visionsbild över de centrala delarna av Sickla. Exakt utformning och fasadgestaltning sker i kommande detaljplane- och bygglovsarbete. Fotograf: Atrium Ljungberg/Walk the Room

Atrium Ljungberg har under de senaste decennierna utvecklat Sickla, från industriområde till en levande stadsdel. Idag är flera stora byggprojekt igång och nu initieras detaljplanen för de centrala delarna av Sickla. Visionen är att fortsätta utvecklingen av Sickla till tät och blandad stad och omvandla stora parkeringsplatser och låga handelsbyggnader till urbana stadskvarter med arbetsplatser och bostäder, där restauranger och butiker ger liv åt gatustråken. Planerna innebär tillkommande projekt om cirka 150 000 kvadratmeter.

Under de senaste två åren har Atrium Ljungberg, tillsammans med Nacka kommun, arbetat fram en gemensam vision för utvecklingen av centrala Sickla. Visionsarbetet har resulterat i en gemensam bild av den framtida stadsdelen och ett förslag på ny stadsrumsplan.

Centrala Sickla, som sträcker sig från Marcusplatsen i väster till Kyrkviken i öster, består idag av stora parkeringsplatser och låga handelsbyggnader. Ytorna kommer att omvandlas till urbana kvarter där promenadstråk samsas med högre hus med kontorsarbetsplatser och restauranger och butiker i bottenvåningarna. Totalt omfattar planen cirka 150 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 7 000 kontorsarbetsplatser och cirka 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen bedöms ta cirka tre år och processen innebär att kommunen prövar både innehåll och utformning.

Redan idag är flera stora utvecklingsprojekt igång i Sickla. I höst färdigställs hälsohuset Curanten, med allt från vårdcentraler och tandläkare till hudklinik och babysim. Den gamla tapetfabriken vid Marcusplatsen byggs om till ett hotell och precis vid Sickla station planeras ett 23 våningar högt landmärke innehållande kontor, restaurang och en av uppgångarna till Sicklas framtida tunnelbanestation. På Nobelberget i Sickla planeras för 500 bostäder varav de första är klara för inflyttning till hösten.

– Sickla har ett strategiskt läge precis vid kommande tunnelbanelinje. Den nya detaljplanen innebär att vi utökar vår projektportfölj med fem miljarder kronor. Totalt sett uppgår därmed vår projektportfölj till 36 miljarder kronor och där Sickla i Nacka och Slakthusområdet, Slussen och Hagastaden i Stockholm står för cirka 80 procent av portföljen, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.