Tingsrätten beviljar Erlandsson Bygg ansökan om rekonstruktion

Solna tingsrätt. Bild: Domstol.se

Nyligen har Erlandsson Bygg i Stockholm AB ansökt om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt. I ansökan framgår att bolagets skulder uppgår till 162,8 miljoner kronor, och en nära obefintlig orderingång har gjort att bolaget drabbats av likviditetsbrist. Nu står det klart att tingsrätten beviljar ansökan.

Bolaget, som ägs av Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB, har den 26 augusti 2020 ansökt om företagsrekonstruktion. Solna tingsrätt har nu beslutat att bifalla ansökan.

I ansökan hänvisar man till att bolaget har redovisat betydande förluster under de senaste åren. Första halvåret 2020 har företaget förluster på 49 miljoner kronor. 

Enligt ansökan är förlusterna kopplade till ett antal större nu avslutade projekt, långdragna tvister, ett antal konkurser bland underentreprenörer och leverantörer, felkalkylering, bristande ekonomisk uppföljning samt brister i delar av organisationen. Bolaget uppger även att man haft stora kostnader för eftermarknad och garantier avseende nu avslutade projekt. Värdet på fordringar kopplade till tvister uppgick enligt årsbokslutet för 2019 till 3,9 miljoner kronor.

Under första halvåret 2020 har orderingången i princip uteblivit vilket gjort att bolaget drabbats av likviditetsbrist. Erlandsson Bolagen i Kungsbacka har, enligt ansökan, uttryckt att man avser att vid behov tillföra bolaget likviditet. 

I dagsläget uppgår bolagets skulder till cirka 162 miljoner kronor. Den största delen, leverantörsskulder, omfattar 109 miljoner. Bolaget har också skatteskulder på 39 miljoner som man fått anstånd för på grund av corona. Cirka 8 miljoner avser upplupna löner och semesterskulder.

Den framtida planen är nu att omstrukturera verksamheten från stora entreprenadprojekt till medelstora och små projekt, samt ramavtalsarbeten och hyresgästanpassningar åt privata fastighetsägare.