Miljonböter för kommun – efter byggavtal

Claus Gertsen/TT: Konkurrensverket tycker att Nynäshamns kommuns agerande vid en direktupphandling inte varit rätt. Arkivbild.

När Nynäshamns kommun skulle bygga om en fastighet slöt de ett avtal med en byggfirma, utan att annonsera innan. Nu vill Konkurrensverket att kommunen betalar 1 500 000 kronor i böter för att ha gjort en otillåten direktupphandling.

I juli 2019 ingick kommunen ett hyresavtal där en fastighet som innehöll en förskola också skulle anpassas för att inhysa ett gruppboende. Konkurrensverket menar att anpassningen av lokalen är så omfattande att den skulle ha upphandlats.

"Vi ser allt oftare olika typer av kontraktstilldelningar utan annonsering just i samband med byggentreprenader. Det är därför viktigt att vi som tillsynsmyndighet agerar i frågan", säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Verket går nu till förvaltningsrätten i Stockholm för att få en dom som slår fast att kommunen ska betala.