Anrik1800-tals fastighet i Stockholm återuppbyggs efter brand

Bilden visar hur fastigheten Vildmannen såg ut innan branden i november 2017.

Fastigheten Vildmannen 7 på Biblioteksgatan i centrala Stockholm skadades av en brand hösten 2017. Nu pågår arbetet med att återuppbygga fastigheten, som framöver ska innehålla såväl kontor som bostäder.

Text: Annika Wihlborg

Vildmannen är en 1800-talsfastighet med fasad i roslagssandsten. I samband med planeringen av återuppbyggnaden stod det klart att den vackra fasaden och ornamentiken på fasaden kunna restaureras och den ekport som tidigare funnits i huset kunna återföras till byggnaden. De invändiga brandskadorna i fastigheten är dock omfattande så fastighetsägaren Hufvudstaden satsar på att i princip uppföra en helt ny byggnad bakom den äldre och bevarade gatufasaden.

Förberedande arbeten inleddes hösten 2019

Under hösten 2019 påbörjades förberedande arbeten för återuppbyggnad. Under vintern pågick arbetet med att bygga upp nya fackverk som ska stötta fasaden vid återuppbyggnaden. Processen är komplicerad och innebär både pålning och yttre markarbeten.