Spadtag i Bagartorp för Stockholms läns första Svanenmärkta skola

Foto: Solna Stad

Nu inleds bygget av Raoul Wallenbergsskolans nya högstadieskola i Bagartorp. Skolan får en fullstor idrottshall, nya lokaler till fritidsverksamheten för unga och blir först i Stockholms län med en Svanenmärkning.

 

Den 4 mars 2020 togs det första spadtaget för en ny skola i Bagartorp. Raoul Wallenbergskolan expanderar och kompletterar sin skola i Järvastaden (förskoleklass till årskurs 6) med ett nytt högstadium (årskurs 7 till 9). Skolan kommer att ha plats för 360 elever och beräknas vara klar till höstterminen 2021.

– Bagartorp är med sitt attraktiva läge och goda kommunikationer ett prioriterat utvecklingsområde i Solna. Nu får stadsdelen ännu ett lyft med den nya högstadieskolan, som dessutom är först i länet med att få en Svanenmärkning, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

–Äntligen sätter vi spaden i jorden för en ny skola i Bagartorp, som kommer att tillföra fler högstadieplatser i ett av Solnas snabbast växande områden. Dessutom tillkommer en fullstor idrottshall, samtidigt som fritidsverksamheten för ungdomar får nya och bättre lokaler, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad. Den nya högstadieskolan kommer att ha en idrottsprofil och i anslutning till skolan byggs en fullstor idrottshall, som även kan nyttjas av föreningar och enskilda under de tider den inte används av skolan. I lokalerna anordnas också helt nya lokaler för fritidsgården Torget, med fritidsverksamhet för ungdomar kvällar och helger.

'Högstadieskolan blir dessutom den första Svanen-märkta skolan som byggs i Stockholms län, vilket innebär att den lever upp till tuffa krav för miljö och hälsa. Ragnar Unge (vd för Miljömärkning Sverige/Svanen) närvarade vid det första spadtaget. Spadarna greppades av Pehr Granfalk (kommunstyrelsens ordförande, Solna stad), Marianne Damström Gereben, (skolnämndens ordförande, Solna stad), Per Egon Johansson (vd, Raoul Wallenbergskolan) och Anna Marand (projektutvecklingschef, Hemsö) samt femteklassare från Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden, som kommer att börja på den nya högstadieskolan höstterminen 2021.