Analys-Bostadsmarknaden de senaste 20 åren

Pressbild Länsfast.se

Mellan 2000–2009 steg bostadsrättspriserna med 151 procent, medan de gick upp med 70 procent de senaste tio åren. Villapriserna steg under 2000–2009 med 88 procent, medan de sedan 2010 fram till i dag har ökat med 49 procent.

Prisuppgången på bostadsrätter under 2010-talet var betydligt lägre än decenniet innan. Bostadsrättspriserna ökade med 151 procent under perioden 2000–2009, att jämföra med en uppgång med 70 procent mellan 2010–2019. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort av data från Svensk Mäklarstatistik.

– Att svenskarnas löner ökat kraftigt, i kombination med historiskt låga räntor och en växande bostadsbrist, har bidragit till stora prisökningar sedan millennieskiftet. Politiska reformer som kan underlätta för fler att byta bostad efter behov skulle bidra till en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Mellan 2000–2009 steg bostadsrättspriserna med 151 procent, medan de gick upp med 70 procent de senaste tio åren. Villapriserna steg under 2000–2009 med 88 procent, medan de sedan 2010 fram till i dag har ökat med 49 procent. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort genom att jämföra data från Svensk Mäklarstatistik över prisutvecklingen på bostäder under perioden 2000–2009 med perioden 2010–2019.

– Med höga bostadspriser kan ränteutvecklingen, en vikande konjunktur och tuffa kreditvillkor bli utmaningar för bostadsmarknaden på sikt. Främst påverkas de med minst marginaler – unga och ensamhushåll. Åtgärder som gör det lättare att köpa en egen bostad bör prioriteras, med omformulerade amorteringskrav och individanpassad kontantinsats i fokus, säger Marcus Svanberg.

Det län där skillnaden i prisuppgång för bostadsrätter är störst mellan de två perioderna är Värmland. Här ökade priserna med 480 procent under 2000–2009, jämfört med 114 procent 2010–2019. Norrbotten var enda länet där prisuppgången på bostadsrätter var större under 2010-talet än 2000-talet. Prisuppgången var där 68 procent respektive 153 procent.

Villapriserna skiljer sig mest åt i Hallands län, från 121 procents uppgång mellan 2000–2009 till att öka med 45 procent under perioden 2010–2019. Det enda länet där prisuppgången på villor var större under 2010-talet än 2000-talet är Västerbotten. Där var prisuppgången 61 procent respektive 67 procent.