Titania och Botkyrka kommun övervinner utmaningar för Hallunda Gårds framtid

Foto: Scott Graham / Unsplash

Efter ett domslut i mark- och miljööverdomstolen har detaljplanen för Hallunda gård i Botkyrka kommun, södra Stockholm, om cirka 20 hektar mark för främst bostäder vunnit laga kraft.

Under åtta år, från 2016, har Titania samarbetat med Botkyrka kommun för att utveckla detaljplanen för Hallunda gård. Det är Titania's största och mest utmanande projekt hittills. Projektet har särskilt goda förutsättningar för bostadsbyggande med närhet till spårbunden trafik via tunnelbanan i ena änden och naturskön utsikt över Mälaren i den andra. Centralt i projektet finns gårdskärnan med den historiskt viktiga herrgården omgiven av en vacker parkmiljö. Gårdsmiljön, som ingår i detaljplanen, kommer att göras tillgänglig för allmänheten. Utmaningarna för att detaljplanera marken har varit betydande med hänsyn till arkeologiska fynd, hotade arter och en nationell kulturmiljö att anpassa projektet till.

Detaljplanen möjliggör totalt 70 000 kvadratmeter byggrätter, främst för bostäder i olika former, från lägenheter till radhus och villor. Projektet inkluderar även byggrätter för äldreboende, förskola, restaurang och andra kommersiella lokaler. Titania äger delar av marken som omfattas av detaljplanen idag och har även markanvisningsavtal med Botkyrka kommun och privata markägare för förvärv av ytterligare byggrätter inom projektet.

Botkyrka kommun antog detaljplanen den 28 september 2023. Efter överklaganden till mark- och miljödomstolen avslogs samtliga överklaganden den 4 mars 2024. Överklagandet av mark- och miljödomstolens beslut överklagades sedan till mark- och miljööverdomstolen, som den 28 maj 2024 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft eftersom det inte finns någon ytterligare instans att överklaga till.

Einar Janson, VD för Titania, uttryckte sin glädje över att detaljplanen äntligen har vunnit laga kraft efter en lång och utdragen process. Wojciech Wondell, COO för Titania, underströk vikten av samarbetet med Botkyrka kommun och alla andra involverade parter för att driva detta komplexa projekt i mål. Byggstart för Hallunda gård planeras så snart som möjligt och förväntas bli en unik och attraktiv plats att bo på, med en balans mellan modernitet och historisk charm.