Skytteholms IP förnyas

Illustrationsbild av möjlig utformning av idrottsplatsen med kontorsfastigheten (Illustration: Snidare Arkitekter/Wingårdhs)

Solnas idrottsplats Skytteholm IP får nya läktare, omklädningsrum och lokaler för AIK:s och Vasalunds akademiverksamhet samt föreningskanslier. Dessutom blir det plats för press och andra servicefunktioner.

Skytteholms IP ska moderniseras till en toppmodern fotbollsanläggning för alla föreningar där. Två nya läktare med tillhörande faciliteter byggs och förenas av en centralt belägen fastighet, samtidigt som A-planen utökas något i bredd. Det innebär att AIK:s damlag och Vasalunds herrlag får en hemmaarena som möter elitfotbollens krav. Beslutet om markanvisningen kommer att formellt tas av kommunstyrelsen i juni.

– Jag är glad och stolt att vi nu gör Skytteholms IP till en modern fotbollsanläggning som ger dagens och morgondagens ungdomar de bästa möjliga träningsmöjligheterna. Att vi kombinerar idrottsbygget med en fastighetsexploatering ger en god finansiering och är ett smart sätt att planera i en tät stad, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Skytteholms idrottsplats, Solnas främsta fotbollsanläggning, utökas med en ny kortsidesläktare vid A-planen, vilket inte kräver en ny detaljplan. Den nya läktaren kommer att inkludera faciliteter såsom serveringslokaler, allmänna toaletter, omklädningsrum och ett gym som är tillgängligt för alla föreningar som bedriver breddverksamhet där. Dessutom planeras att inkludera utrymmen för AIK:s och Vasalunds akademier samt idrottskanslier. Detta skapar även en hemmaplan för AIK:s damlag och Vasalunds herrlag som möter elitfotbollens krav.

– För AIK Fotboll är en hemvist för klubben som helhet och en upprustning av Skytteholms IP i synnerhet en avgörande skillnad för vår framtida utveckling som fotbollsklubb. Verksamheten på Skytteholm går som en rak linje från knatteskolan och barn- och ungdomsfotbollen, genom våra två akademier till våra a-lag. Det är med stor förhoppning vi nu har fått ta del av planerna för anläggningen mer i detalj, säger Fredrik Söderberg, vd och klubbdirektör AIK Fotboll.

– Att Solna stad ger Vasalund chansen att bedriva vår verksamhet i en helt ny arena är få föreningar förunnat.  Detta visar att staden på allvar ger barn och ungdomar i alla föreningar bättre förutsättningar, vilket skapar en fin framtidstro för alla på Skytteholm. Vasalund kommer med denna satsning kunna ge spelare, ledare och föräldrar nya utvecklingsmöjligheter samt en miljö att trivas i, säger Niclas Fröberg, ordförande Vasalund IF.

Nästa fas inleds med utarbetandet av en ny detaljplan. A-planen vid idrottsplatsen breddas för att uppfylla internationella måttstandarder. För att ersätta den nuvarande föråldrade läktaren planeras utvidgning av idrottsplatsområdet för att rymma en ny långsidesläktare. Den nya läktaren på marknivå kommer att inkludera omklädningsrum för AIK:s damlag och Vasalunds herrlag samt kiosker för servering på publikplanet. Media- och servicelokaler planeras på ett våningsplan över kioskområdet, med en kameraplattform högst upp. En tredje byggnad ska binda samman de två läktarna och inkluderar en öppen entréplan för publikinsläpp och lokaler för exempelvis idrottskanslier och utbildning på våning tre och uppåt.

Staden avyttrar marken till JM AB som kommer att bygga en kontorsfastighet där bland annat deras nya huvudkontor ska etableras. Kontorsfastighetens garage kommer också kunna användas av besökare på idrottsplatsen.  

Den första etappen med den lilla byggnaden kan påbörjas under 2025 för att stå klar under 2026. En ny detaljplan beräknas kunna vara färdig för antagande under 2026 och därefter kan utbyggnaden fortsätta med kommande etapper. 

Källa: Solna stad