Prisad miljösmart byggnad

Kvarter Poolen i Arenastaden. Foto: Fabege

Kvarteret Poolen ligger i Arenastaden i Solna och består av ett tio våningar högt kontorshus och en simhall. Denna 3D-fastighet har en innovativ arkitektur som både berikar stadsbilden och skapar upplevelser. Kontorshuset har certifierats enligt BREEAM-nivån Excellent. 

Kvarteret Poolen blev verklighet genom ett samarbete mellan alla inblandade parter, där Fabege och Solna stad var uppdragsgivare. Fastigheten utmärker sig med sina rundade hörn, platsmurade tegel och glaspartier i fasaden som framhäver simhallen i gaturummet.

Varje år delar byggnadsnämnden i Solna ut stadsmiljöpriset till en byggnad, anläggning eller åtgärd som på ett varaktigt sätt har förbättrat stadsbilden. Solna Stads motivering för att ge priset till Kvarteret Poolen lyder:

”Kvarteret Poolen är ett exempel på arkitektur av mycket hög kvalitet med både vacker volym och fina detaljer. Kvarteret kopplar till sin omgivning på ett stadsmässigt sätt. En nytänkande, tredimensionell mix skapar nya värden för staden.”

Fastigheten har en ambitiös hållbarhetsprofil med klimatsmarta lösningar och material. Byggnaden har till exempel sedum- och solcellstäckta tak och använder överskottsvärme från närliggande ishallar för att värma simhallen. Simhallen är ritad av AIX för Solna stad och kontorsdelen är ritat av Strategisk Arkitektur för Fabege.