Fredrik Rosengrens bok om arbetsmiljö och säkerhet

Foto: Fredrik Rosengren

Svensk Byggtjänst har nyligen publicerat boken "Säkerhetsparadoxen" av Fredrik Rosengren, som tar upp den ökande olycksfrekvensen inom byggbranschen och föreslår nya strategier för att förbättra arbetsmiljön och minska olyckor på arbetsplatserna. Trots politiska och branschspecifika nollvisioner har antalet dödsolyckor ökat, vilket har fått författaren att granska frågan under mer än ett decennium. Boken, som är ett tvärvetenskapligt verk, tar upp bristerna med den reaktiva ansatsen till arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och förespråkar istället proaktiva metoder med fokus på människors behov och förutsättningar.

Fredrik Rosengren, som har över 15 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom högriskbranscher, betonar vikten av att använda forskningsfynd från olika vetenskapliga discipliner för att vända den negativa trenden. Boken diskuterar konkreta tillvägagångssätt för att främja arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor på olika organisatoriska nivåer, där ledarskapet spelar en central roll.

Enligt Johanna Kullman, förlagschef på Svensk Byggtjänst, är "Säkerhetsparadoxen" en viktig handbok som alla ledare inom byggbranschen bör läsa för att förstå och förbättra arbetsmiljön.