Framtidens glas är smart

Glasets transparanta intelligens har fått en självklar plats i våra liv. Idag går det att bygga in funktioner som automatiskt solskydd, olika beläggningstekniker och interaktiva funktioner.

AV: SOFIA GAD | FOTO: NSG GROUP | JOHAN AREDAL | COHDA DESIGN LTD

Tack vare glas får vi in det livsviktiga och hälsofrämjande dagsljuset i våra byggnader. Det är det enda material som samtidigt kan isolera, vara transparent och ha inbyggd funktionalitet. Utvecklingen inom glas går snabbt framåt och det blir allt vanligare med multifunktionella så kallade smarta glas.

bild
Elektriskt ledande glas används till exempel i visuella displayer. Att ta bort behovet av kablar ger desig-ners, arkitekter och ingenjörer obegränsade möjligheter till kreativitet.  

– Möjligheterna med glas är oändliga, säger Erik Haara, verkställande direktör för Glasbranschföreningen. Det kräver dessutom minimalt med underhåll och åldras eller bleks inte. Vår främsta uppgift är att ge våra medlemmar de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna driva lönsamma och konkurrenskraftiga företag i glasbranschen.

I takt med att smarta funktioner blir en självklarhet i vardagen ökar också efterfrågan på smarta glasprodukter som både uppfyller dagens energikrav och kan integrera tekniska funktioner.

– Vi kommer exempelvis se fler lösningar i framtiden med skärmar som har en inbyggd sambandscentral i glaset, precis som mobilen har idag. Jag är övertygad om att det också leder till fler branschöverskridande samarbeten, exempelvis mellan glastillverkare och elektronikföretag.

  bild

Dynamiska glas

Användningen av så kallade dynamiska glas blir allt vanligare för verksamheter som snabbt behöver ställa om. Det kan vara kontor med mindre mötesrum som är byggda av glas för att släppa in ljus men som vid behov snabbt ska kunna skifta till mötesläge med frostade eller mörka glas för att förhindra insyn.

– Glas kan med beläggningsteknik skifta färg och genomskinlighet med endast en knapptryckning. I en framtid där elektroniken blir allt mer integrerad i glas kan en vägg ena stunden vara transparent och i andra stunden se ut som en vanlig vägg eller en stor bildskärm med inbyggda teknikfunktioner. Sedan några år tillbaka finns det även elektriskt ledande glas som gör det möjligt att överföra ström utan att använda kablar.

Självrengörande glas

Självrengörande glas har länge setts som en ouppnåelig dröm, men har nu blivit verklighet. Glasets unika dubbelverkande funktion använder naturens egna krafter för att hålla glaset rent. Hemligheten ligger i glasets speciella beläggning som först reagerar med ultravioletta strålar från det naturliga dagsljuset för att bryta ner och sönderdela organisk smuts för att sedan spolas bort med vatten.

– När regn eller vatten träffar glaset bildas inga droppar, istället sprids vattnet ut jämt över en större yta, och när vattnet spolas bort tar det smutsen med sig. Självrengörande glas är till stor nytta för fönster som sitter väldigt högt upp, till exempel i en lägenhet eller kontor i ett höghus.

Integrerade solceller

Energieffektiva glasytor och fasader som kan hålla ute kyla på vintern och värme på sommaren är idag ofta standard vid nybyggnationer. Med ny teknik kan fönster och glasfasader även bli extra kraftkällor genom att bygga in transparenta solceller.

– Glas som material har genomgått något av en teknisk revolution och transparenta och integrerade solceller är något jag tror kommer bli vanligare i framtiden. Den största utmaningen är att fånga upp solljuset effektivt och samtidigt släppa in så mycket dagsljus som möjligt.

Även för dem som inte bygger nytt finns energieffektiva alternativ. Genom att uppgradera englasfönster till två- eller treglasfönster går det både att minska energiförbrukningen och skapa ett bättre inomhusklimat.

– Det är otroligt spännande att se vilken teknikutveckling vi har inom glas. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det även finns enkla och kloka lösningar. Att byta till energieffektiva fönster gör stor skillnad för både välmående och plånbok.    

En ljusare framtid

– Glasets grundfunktion är fortfarande att kunna se ut och släppa in ljus men utvecklingen av smarta glas gör att det öppnar upp för helt nya användningsområden. Glasbranschföreningen är glada över att få vara med och driva den utvecklingen. Föreningens motto är att skapa en ljusare framtid, avslutar Erik Haara.

bild

Erik Haara, verkställande direktör för Glasbranschföreningen.