Veidekkes nya kontor - Ett återbruksäventyr

Foto: Veidekke

Den 15:e mars hölls den formella invigningen av Veidekkes nya huvudkontor för den svenska verksamheten. Genom ett cirkulärt tankesätt med höga ambitioner för återbruk har hela våningsplanet om 1 300 kvm i Solna Business Park förvandlats till moderna och funktionella kontorslokaler.

"Genom samarbetet, där både Fabege och Veidekke hade höga hållbarhetsambitioner, fick vi unika möjligheter att utforska nya metoder för återbruk," säger Camilla Skagstedt, projektledare för kontorsflytten på Veidekke.

"Vi är mycket glada över att Veidekke valde att flytta sitt huvudkontor till vårt bestånd i Solna Business Park. Att samarbeta med Veidekke för att skapa en attraktiv arbetsplats har varit värdefullt, särskilt med tanke på de höga hållbarhetskraven som vi tillsammans har överträffat," säger Mattias Jacobsson, Fastighetschef på Fabege.

Projektet genomfördes av fastighetsägaren Fabege i samarbete med Veidekke, som agerade både som hyresgäst och entreprenör. Det var även ett väl samordnat internt samarbete inom Veidekke-koncernen. Förutom BSK Arkitekter, ansvarade Veitech för installationerna och Exengo för projektering av belysning och el. Projektet började med ett tomt våningsplan, som Fabege och Veidekke tillsammans valde att renovera och inreda med återvunna material och möbler i högsta möjliga utsträckning.

"Vi är särskilt stolta över detta projekt eftersom det har visat att det är möjligt att renovera med maximal återbruksnivå och skapa en modern, funktionell och fräsch arbetsmiljö där medarbetarna trivs," säger Victor Westerlund, projektchef på Veidekke Bygg Stockholm.

I anpassningen av det nya huvudkontoret, där Veidekke flyttade in i början av 2024, lyckades man överträffa målet om minst 70 procent återanvändning av möbler och nådde en nivå på 85 procent återbruk. Dessutom var 35 procent av byggmaterialet återbrukat eller bibehållet, inklusive modulväggar i glas, allt textilgolv och en fjärdedel av belysning och elinstallationer.