Sweco ska modernisera Tomteboda bangård - uppdragets värde cirka 40 miljoner SEK

Tomteboda. Foto Tove Falk Olsson

Trafikverket har gett Sweco i uppdrag att modernisera Tomteboda för att möta dagens och framtida behov av tågtrafik och avlasta Stockholm Centralstation.

Genom att möjliggöra för fler och längre tåg på Stockholm C kan upp till 80 procent fler resenärer rymmas. Ordervärdet uppskattas till cirka 40 miljoner SEK.

Tomteboda bangård behöver moderniseras för att bli effektiv och hållbar. En lösning är att flytta vissa funktioner från Stockholm C till Tomteboda, vilket skulle frigöra utrymme för fler tåg och förbättra resenärsmiljön. Sweco ska utforma förslag och samordna åtgärder med andra aktörer för att realisera projektet.

– Ombyggnaden av Stockholms C och Tomteboda syftar till att stärka den centrala noden i Sveriges persontågssystem. Hela svenska järnvägssystemet står inför en underhållsskuld och det är därför mycket positivt med de olika satsningar som görs för att effektivisera transporterna, öka kapaciteten och bidra till ett hållbart resande, säger Fredrik Wallner, divisionschef för Transport Infrastructure på Sweco