Locums arbetsmiljöarbete vid Södersjukhuset vinner Håll Nollans Pris

Håll Nollans vd Ulrika Dolietis tillsammans med Mikael Karlsson, Glen Ewertzh och Susanna Alexandersson på Locum.

Locums arbetsmiljöarbete i byggprojekten vid Södersjukhuset belönas med Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024. Teamets kreativa lösningar för att utforma byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar inom ett sjukhusområde uppmärksammas.

Priset hyllar team som gör en verklig skillnad när det gäller den mest grundläggande frågan för bygg- och fastighetsbranschen – att säkerställa att alla återvänder oskadda efter arbetsdagen. Vinnarna tillkännagavs under Construction Summit i Stockholm den 19 mars.

– Vi är både stolta och glada över den fina utmärkelsen som Arbetsmiljöpriset innebär. Arbetsmiljöfrågan måste vara en prioritet och närvarande varje dag för oss som byggherre. Det är mycket tillfredsställande att vårt team uppmärksammas för sitt arbete, säger Victoria Hörnedal, vd på Locum.

Priset strävar efter att inspirera, lyfta fram och driva utvecklingen av arbetsmiljöarbete som främjar säkerheten inom bygg- och fastighetsbranschen. Egenskaper som samarbete, transparens, konkreta resultat och möjligheten att dela kunskap är avgörande för att vinna titeln.

– Det är fantastiskt att vårt arbete får uppmärksamhet. Vi strävar efter att minimera risker för både byggare och tredje part samtidigt som vi minimerar störningar för vården. Vi har dragit nytta av erfarenheter från tidigare projekt inom sjukhusområdet. Som byggherre arbetar vi metodiskt för att skapa goda förutsättningar så att våra entreprenörer kan utföra projekten på ett säkert sätt. Vi satsar på att börja i tidiga faser, planera noggrant och involvera alla parter, säger Mikael Karlsson, projektledare med särskilt ansvar för arbetsmiljö och logistik.

Motivering: Vinnarteamet har vågat utforska nya tillvägagångssätt för att förbättra arbetsmiljön på sina byggprojekt. Genom dialog mellan byggherre, entreprenör och driftsorganisation har teamet fått insikter om hur de kan skapa goda förutsättningar för alla inblandade. Idag har teamet ett arbetsätt som främjar säker byggproduktion och minimerar störningar för den dagliga verksamheten.