Stockholm C och Tomteboda måste förnyas och byggas om

Jernhusen, som äger stationen, arbetar med förslag till överdäckning av spårområdet för att bland annat utveckla väntutrymmen och stationsmiljöer. Foto: Stina Wickenberg

Stockholm Centralstation och dess omgivningar är navet för tågtrafiken i huvudstaden och en viktig knutpunkt för både nationell och regional resande. Med en stadigt ökande mängd resenärer och behov av modernisering för att möta framtidens krav, är det viktigt att områdets infrastruktur är effektiv och anpassad.

För att möta dessa behov har Trafikverket initierat en prioriterad utredning av ombyggnationen av Stockholm C med omgivningar och Tomteboda bangård.

Om Projektet

Stockholm C är inte rustad för att möta framtida behov med en ökande mängd tåg och resenärer. Plattformarna är smala och det finns brister i trappor och gångförbindelser som hindrar stationen från att kunna hantera en växande ström av passagerare. Dessutom är stationen inte fullständigt anpassad för resenärer med olika funktionsnedsättningar. Infrastrukturen för att vända, parkera och underhålla tåg är också otillräcklig.

Projektet omfattar en omfattande utredning av hur ombyggnationen av både Stockholm C och Tomteboda bangård bör genomföras. Det inkluderar modernisering och utökning av spår och plattformar på Stockholm C, samt uppgraderingar på bangården norr om stationen. Ytterligare en utmaning är det åldrande ställverket på stationen, vars framtid behöver utvärderas. En ombyggnad av Tomteboda bangård är också en del av planen.

b
Stockholms Centrals plattformar är smala och det finns brister i trappor och förbindelser som begränsar möjligheten att ta emot ett ökat antal resenärer. Foto: Stina Wickenberg

Varför?

Syftet med denna ombyggnation är att anpassa Stockholm C för den ökande mängden resenärer och förbättra dess funktion som nav för både nationell och regional tågtrafik. Detta ska ske i samverkan med eventuell överdäckning av stationsområdet för att ytterligare förbättra resenärernas upplevelse och tillgänglighet.

Nuläge

I nuläget arbetar Trafikverket med att sammanställa kunskapsläget och förbereder sig för systemhandlingsarbete. En första delrapport som beskriver detta kunskapsläge förväntas vara klar inom kort, medan arbetet för att ta fram förslag på åtgärder pågår.

Kostnad och Tidsplan

En av utredningens viktigaste uppgifter är att beräkna kostnaden för de föreslagna åtgärderna. Det förväntas också att en genomförandebeskrivning för en successiv ombyggnad ska presenteras.

Utredningen planeras att avslutas med en slutrapport i januari 2026. Delrapporter förväntas att publiceras under våren 2024 och i början av 2025 för att hålla intressenter och allmänhet informerade om projektets framsteg.

b
En omfattande ombyggnation av både Stockholm C, dess omgivningar och Tomteboda bangård, ska skapa en mer effektiv och tillgänglig infrastruktur för resenärer och möjliggöra för ökad kapacitet och hållbarhet inom tågtrafiken i regionen. Bild: Trafikverket

Källa: Trafikverket