Locum väljer Arcona för Södersjukhusets omvandling

Foto: Ola Grönlund / Unsplash

Arcona har blivit tilldelad av Region Stockholms fastighetsbolag Locum att utföra en omfattande renovering av två vårdbyggnader på Södersjukhuset. Detta projekt, som är en utförandeentreprenad, omfattar en yta på cirka 11 300 kvadratmeter och kommer att pågå under 2024 och 2025. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 300 MSEK.

Uppgraderingen av byggnaderna 17 och 18 är av stor strategisk betydelse för att möta dagens krav på moderna vårdavdelningar och vårdanläggningar. De två byggnaderna kommer att omgestaltas för att rymma 168 nya enkelrum samt för att erbjuda förbättrade planlösningar och uppgraderade tekniska system.

Förberedande arbeten, inklusive förstärkning och rivning, har redan påbörjats på Södersjukhusets byggnader 17 och 18. Arconas uppdrag kommer att omfatta olika arbetsmoment, från rumsskapande till installationsarbete, med målet att säkerställa att byggnaderna uppfyller de höga standarder som krävs inom sjukvården.

"Andreas Asplinger, affärschef på Arcona, uttrycker stolthet över att ha tilldelats detta uppdrag och ser fram emot att samarbeta med Locum igen efter den framgångsrika slutförandet av den närliggande byggnaden 72 för drygt fem år sedan," säger han.