Svevia återupptar markarbeten på Årstafältet

Bild: White

Den nya stadsdelen planerar att husera över 7 000 bostäder för ungefär 17 500 invånare. Ett avtal har undertecknats mellan staden och entreprenören Svevia för att återuppta förberedande markarbeten på Årstafältet. Dessa arbeten påbörjades 2018 men avstannade 2022 när staden bröt kontraktet med den dåvarande entreprenören. Nu återupptas arbetet i full skala för att slutföra groventreprenaden för projektets första fas. Närmaste aktiviteter inkluderar ledningsarbete, återställning av närliggande tomter samt byggandet av en ny gång- och cykelbana.

"Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden, uttrycker glädje över Stockholms satsning i en utmanande ekonomisk tid och ser Årstafältet som en viktig del av lösningen på bostadsbristen och trångboddheten. Den nya stadsdelen förväntas integrera söderort med över 7 000 bostäder, omgivet av grönområden, idrottsanläggningar och rekreationsområden."

I centrum av den nya stadsdelen planeras en park av samma storlek som Skansen, komplett med klimatsmarta dagvattendammar och många mötesplatser. Bygget av en 11-spels fotbollsplan beräknas starta redan detta år.

Projektchefen för Årstafältet, Jesper Skiöld, uttrycker sin tillfredsställelse över att återuppta arbetet för att omstrukturera områdets infrastruktur och lägga grunden för bostäder, arbetsplatser och parker.

Arbetet på Årstafältet är uppdelat i flera faser, med flera pågående entreprenader under året. Byggstart för bostäder planeras om ungefär två år, och hela projektet förväntas vara färdigt år 2035.