Klimatsmart Byggande - Nackas tävling för miljövänliga bostäder

Visionsbild: Nacka kommun

Nacka kommun tar ytterligare ett steg mot hållbart byggande genom att utlysa en markanvisningstävling för cirka 80 lägenheter i Henriksdalsbacken. Beslutet i kommunstyrelsen betonar kommunens höga klimat- och miljöambitioner och dess strävan att intensifiera hållbarhetsarbetet. Tävlingen, som skiljer sig genom sitt fokus på lågt klimatavtryck över hela livscykeln, inkluderar aspekter som produktion, drift och mobilitet.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, understryker Nackas framtidstro och klimatengagemang. Trots utmaningar på bostadsmarknaden ser kommunen framåt och söker samarbete med de mest klimatsmarta byggaktörerna. Platsen i Henriksdalsbacken, med sina urbana och gröna egenskaper, betraktas som idealisk för att främja hållbart byggande och utforska klimatsmarta lösningar.

Det tävlande området omfattar 8 000 kvadratmeter bostäder, lokaler i entrévåningen och en mobilitetsanläggning som även kommer att betjäna grannkvarteren. Tävlingen struktureras i två steg: en prekvalificering öppen för alla aktörer och en slutomgång med de fem bästa anbuden. Anbudsgivarna bedöms utifrån byggnadens klimatpåverkan, bolagets klimatmål, arbetsprocesser, kompetens och erfarenhet, samt koncept för mobilitetslösningar.

Vinnaren av tävlingen kommer att koras i september 2024, och priset kommer att fastställas genom två oberoende värderingar. Nacka kommuns initiativ speglar en optimistisk syn på framtiden och ett engagemang för att främja hållbara byggprinciper och innovationer.