Ture torn blir Sollentunas högsta bostadshus

Traktören 16 vid Malmplan. Illustration: AB Borätt

På torsdagen godkände Sollentunas kommunfullmäktige försäljningen av fastigheten Traktören 16 vid nya Malmplan till AB Borätt. Denna fastighet utgör en del av de växande kvarteren på platsen i södra Tureberg där Sollentunamässan tidigare var belägen.

Det nya kvarteret, där Ture torn ingår med sina 20 våningar, kommer att bli det högsta bostadshuset i Sollentuna hittills. Inflyttning i de lägre delarna av kvarteret förväntas börja från hösten 2026.

Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, uttrycker sin glädje över att markförsäljningen är avklarad och att produktionen av de nya kvarteren kan fortsätta. De nya kvarteren ses som en viktig del av Sollentunas och Turebergs centrala utveckling, med målet att skapa en mer trivsam, trygg och levande stadsmiljö med handel och kommunikationer mitt i hjärtat av Sollentuna.

AB Borätt och Seniorgården, ägt av JM AB, planerar att påbörja byggnationen redan i mars efter att ha tagit det första spadtaget.

Förutom köpavtalet har kommunfullmäktige även godkänt ett genomförandeavtal med AB Borätt. Avtalet specificerar att fastigheten kommer att inkludera både högre och lägre delar, omfattande cirka 20,000 kvadratmeter. Dessa ytor kommer rymma ungefär 220 bostadsrätter, varav cirka 25 procent kommer att vara seniorbostäder enligt Seniorgården AB:s koncept.

Utöver bostäderna kommer fastigheterna att innehålla cirka 500 kvadratmeter kommersiella ytor och ytterligare 930 kvadratmeter som kan användas antingen som extra bostäder eller lokaler.

Försäljningen grundar sig på en tidigare markanvisningstävling som genomfördes av Sollentuna kommun mellan 2017-2018. AB Borätt och Seniorgården AB utsågs som vinnare av tävlingen och tecknade ett markanvisningsavtal. På grund av marknads- och konjunkturförändringar kunde de dock inte fullfölja köpet under 2022-2023, vilket ledde till förhandlingar och nya avtal anpassade efter dagens marknadsläge.

Försäljningen är villkorad av att produktionen påbörjas under 2024 och förväntas generera intäkter på närmare 150 miljoner kronor för kommunen, inklusive gatukostnadsersättning.