Halverat bostadsbyggande under 2023

Fredrik Persson/TT: Nya siffror för bostadsbyggandet har publicerats. Arkivbild.

Bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att minska kraftigt, visar färska preliminära siffror från SCB.

Under 2023 påbörjades byggandet av cirka 29 350 lägenheter. Det är en minskning med 49 procent jämfört med 2022, då 57 033 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 22 750 lägenheter under året, vilket är runt 49 procent färre än 2022. Av dessa lägenheter är cirka 70 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 63 procent för 2022.

Nedgången är bred i hela landet. Bland storstadsområden backar Stor-Malmö procentuellt mest, ned från 4 156 lägenheter 2022 till 1 507 förra året.

Bäst håller Norrbottens län emot. Där var nedgången mer marginell, från 1 184 till 949 nystartade lägenhetsbyggen.

Möjligtvis kan en marginell liten ljusning anas i det totala nybyggandet under fjärde kvartalet. Under de tre inledande kvartalen låg minskningstakten på 55 procent, under helåret stannade den alltså på 49 procent jämfört med året innan.