OBOS Nya Hem påbörjar byggnation av 60 bostäder i expansiva Täby

Från vänster, Sofia Ljungdahl (VD OBOS Nya Hem), Ingunn Andersen Randa (Koncerndirektör OBOS) och Erik Andersson (KSO Täby kommun) Foto: OBOS

Trots den utmanande bostadsmarknaden i Stockholm togs nyligen det första symboliska spadtaget för 60 kommande lägenheter i det expansiva området i Täby, nära Roslags-Näsby station. Vid evenemanget närvarade representanter från OBOS samt kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson.

Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem, förklarar varför företaget beslutat att påbörja byggnationen i Täby, trots osäkerheten på marknaden.

"Som medlemsorganisation med över 550 000 medlemmar i Norge och Sverige ser vi det som vårt uppdrag att tillhandahålla bostäder även när marknaden är osäker. Vi arbetar långsiktigt och ser en betydande potential i Täby. Här kommer vi kunna erbjuda bostäder i olika storlekar som uppfyller höga miljökrav och passar personer i alla skeden av livet."

Projektet, kallat Roslagsporten, kommer att inkludera 60 bostadsrätter, varav cirka 20 procent kommer att erbjudas genom OBOS Deläga. Genom OBOS Deläga kan medlemmar köpa hälften av bostaden medan resten ägs gemensamt med OBOS. Genom att både lån och krav på kontantinsats minskar med upp till 50 procent, ökar tillgängligheten av bostäder för de som idag har svårt att köpa en bostadsrätt.

"Täby växer kraftigt, och med sin närhet till goda kommunikationer och vackra omgivningar tror jag att många kommer att trivas här. Att vi dessutom kan erbjuda OBOS Deläga och därmed sänka trösklarna till ägande för fler känns extra bra, särskilt med tanke på de ekonomiska utmaningar många står inför," säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Täby, understryker vikten av att möjliggöra för fler att köpa en bostad.

"Även om många är glada här idag är vi från kommunen särskilt glada över att OBOS väljer att påbörja sitt projekt. För oss är en mångfald av boendeformer viktig, och vi välkomnar särskilt konceptet Deläga, som möjliggör för flera samhällsviktiga grupper, inklusive inom serviceyrken, att bo och leva i Täby," säger Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Inflyttning är planerad till hösten 2025.