Hållbart byggande - Persikan på Södermalm blir stadens eldrivna förebild

Åsa Lindhagen (MP) miljö- och klimatborgarråd, Johanna Stjernström byggprojektledare och Anders Österberg (S) biträdande finansborgarråd framför eldrivna Elsa. Foto: Anna Ingels/Stockholms stad

I kvarteret Persikan på Södermalm i Stockholm genomför staden tillsammans med Peab bygget av en ny stadsdel med fokus på att minimera utsläpp. Samtliga använda maskiner och verktyg drivs av elektricitet. Den första eldrivna maskinen på plats är hjulgrävaren Elsa, som väger 18 ton. En pressvisning av kvarteret och Elsa ägde rum under torsdag förmiddag.

Ytterligare maskiner och verktyg kommer att installeras successivt, och en stor laddstation byggs för att möjliggöra snabb och simultan batteriladdning efter arbetsdagens slut.

"Under sommaren planerar vi att ha alla nödvändiga maskiner på plats", säger Johanna Stjernström, byggprojektledare från exploateringskontoret.

KTH, Kungliga tekniska högskolan, kommer att följa byggprojektet under fyra år och utvärdera energi- och utsläppsbesparingar samt skillnaderna i driftskostnader mellan eldrift och traditionell fossildrift. Forskningsarbetet finansieras av Energimyndigheten, och förhoppningen är att insikterna kommer att vara till nytta för andra byggprojekt som övergår till eldrift.

"Detta projekt är ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och ett renare Stockholm. Som Nordens samhällsbyggare är vi engagerade i att skapa lösningar som gynnar både människa och miljö. Genom att genomföra detta projekt tillsammans med Stockholms stad tar vi ett stort kliv mot att minska vår påverkan på klimatet och bidra till en grönare stad", säger Tobias Stenquist, arbetschef Peab.

bild
Elsa, den 18 ton tunga hjulgrävaren, bryter mark som pionjär i kvarteret Persikan på Södermalm. Som den första eldrivna maskinen på plats banar Elsa vägen för ett utsläppsfritt byggprojekt, med imponerande batteritid på 10-15 timmar per laddning.  Foto: Anna Ingels/Stockholms stad

Biträdande finansborgarrådet Anders Österberg (S) och miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) delade med sig av Stockholms ambitiösa miljömål under mötet. Målet är att Stockholm ska vara helt fossilfritt år 2040, med en delmål att stadens organisation ska vara fossilfri redan år 2030. Projektet i kvarteret Persikan ses som en viktig komponent i denna strävan.

"Jag är imponerad av hjulgrävaren Elsa, som har en batteritid på 10-15 timmar per laddning. Utvecklingen går framåt snabbt nu", kommenterade Åsa Lindhagen. Kvarteret Persikan växer fram på östra Södermalm och kommer att erbjuda 1240 nya bostäder.