Krav på att Stockholms spruckna infrastruktursatsningar granskas

David Stenergard, näringspolitisk expert inom infrastruktur vid Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare kräver en oberoende utredning för att stoppa felaktiga kostnadskalkyler i infrastruktursatsningar. Budgetsprickor och förseningar har upprepade gånger lett till överraskande höga notor för skattebetalarna i Stockholmsregionen.

Ett av de mest uppmärksammade projekten, byggandet av nya Slussen, har drabbats av betydande förseningar och enorma kostnadsökningar jämfört med ursprungliga beräkningar, och slutnotan är fortfarande oklar.

– Att en bussterminal får kosta lika mycket som operan i Sydney är givetvis inte acceptabelt. Bara fördyringarna av Slussen och avloppsledningen mellan Bromma och Henriksdal beräknas tillsammans kosta nästan 30 miljarder. Det motsvarar den budgeterade kostnaden för hela Östlig förbindelse, säger David Stenergard, näringspolitisk expert inom infrastruktur vid Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare föreslår en oberoende utredning för att granska orsakerna till betydande budgetavvikelser i stora projekt som Slussen, avloppsledningen mellan Bromma och Henriksdal, samt Spårväg City. Förutom dessa projekt kan utredningen också omfatta andra stora och små projekt där skattebetalarna har fått stå för mellanskillnaden mellan beslutade kostnader och den faktiska slutsumman.

I direktiven till utredningen vill Stockholms Handelskammare att Region Stockholm och Stockholms stad ger en oberoende utredare i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen i infrastrukturobjekt som dragit över budget. Syftet är att vi ska skaffa oss lärdomar som hjälper oss att undvika glädjekalkyler och överraskningsräkningar i framtiden.

– Idag silar vi miljoner och sväljer miljarder. Vi måste lära oss av våra misstag, så att vi kan fatta framtida investeringsbeslut på rätt grunder och därmed säkerställer att skattebetalarnas pengar hanteras ändamålsenligt, avslutar David Stenergard.