Ny passage öppnar för Tvärbanans förlängning

E4:an i höjd med Helenelund. Karta: Trafikverket

Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanan ansluter till stationen för pendeltågen.

Nu är Trafikomledningen klar och nyligen påbörjades rivningen av den tillfälliga vägen och den tillfälliga bron vid E4:an i Sollentuna. Passagen som byggdes under E4:an för att tvärbanans nya Kistagren ska kunna ansluta till Helenelunds station behövs inte längre och nyligen startade arbetet med att riva den provisoriska bron.

Den tidigare passagen under E4:an var för smal, därför behövde det byggas en ny för att Tvärbanan ska kunna gå vidare till Helenelund. Nu befinner sig projektet med passagen i slutskedet och beräknas stå klart i slutet av 2023. 

bild
Bron lyftes upp med kran för att transporteras bort. Foto: Trafikverket

Resandet väntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan. De nya bytespunkterna blir attraktiva lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer.

Kistagrenen är tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Sträckan är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser. Den passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Trafikförvaltningen (Region Stockholm) är huvudman för tvärbanan och för utbyggnaden. Marken inom Stockholms stad ägs av staden. 

Källa: Sunbybergs kommun, Region Stockholm, Trafikverket och Stockholms stad