Brittiska HS2-projektet kritiseras hårt i en parlamentsrapport

Färdigställandet av HS2-logistiktunneln banar väg för höghastighetslinjen till Euston: HS2-tunnelbyggare som bedriver borrmaskinen Atlas Road Logistics Tunnel TBM "Lydia" firar i bilden ett borrgenombrott vid orten Old Oak Common Box. Foto: HS2-projekt

Det brittiska höghastighetstågsprojektet HS2 har enligt en rapport från Public Accounts Committee nu blivit en dålig affär för skattebetalarna. Rapporten, som publicerades den 7 februari, granskar den ekonomiska livskraften av den höghastighetsjärnväg som nu reducerats till en pendeltågsförbindelse mellan västra London och centrala Birmingham. Avbokningen av den norra sträckan mellan Birmingham och Manchester har lämnat projektet oförmöget att motivera sin kostnad.

Kommittén har uppmanat den brittiska regeringen att besvara de frågor som rapporten ställer, särskilt hur regeringen planerar att göra HS2 ekonomiskt lönsamt efter avbokningen av rutterna till Manchester och den östra sträckan till Nottingham, Sheffield och Leeds. Svar från regeringen krävs inom två månader enligt lag.

Dåligt värde för skattebetalarna

Public Accounts Committee har i över ett decennium uttryckt oro över hanteringen av HS2 och rapporten framhäver misslyckanden i styrning och övervakning av spiralerande kostnader. Fas 1 av projektet, från London Old Oak Common till West Midlands, kommer enligt rapporten att erbjuda mycket dåligt värde för skattebetalarna. Kommittén kräver svar på hur dessa frågor nu kommer att hanteras under acceptabel och ansvarsfull kontroll.

Rapporten väcker även frågor om de många ännu okända konsekvenserna av beslutet att avbryta HS2:s norra sträcka, inklusive hur mark och egendom som nu inte längre behövs kommer att avyttras.

Otaliga kostnadsöverskridanden

Kommittén är fortfarande osäker på vad som kommer att levereras med omriktade utgifter, som regeringen hävdar kommer att vara 36 miljarder pund (42 miljarder euro).

Det finns nu betydande oro över hur de höghastighetståg som designats för det helt nya nätverket kommer att klara av de befintliga linjernas vändningar. Rapporten understryker att kostnadsöverskridanden och förseningar har varit ett konstant problem genom hela HS2-projektet och kräver brådskande beslut om finansieringen av utvecklingen av HS2 Euston, som är beroende av att locka till sig privat finansiering.

Källa: British Public Accounts Committee