Brunnberg & Forshed och BAS ID leder utvecklingen av Marievik 

Fotograf: Johan Tunebjer.

AMF Fastigheter har valt Brunnberg & Forshed och BAS ID som ledande aktörer för gestaltningen av stadsutvecklingsprojektet Marievik vid Liljeholmskajen i Stockholm. Efter en omfattande skissprocess under hösten har det eniga bedömningsgruppen, med representanter från bland andra AMF Fastigheter och Stockholms stad, beslutat att gå vidare med ett av teamen.

Per Helgesson, Fastighetsutvecklingschef på AMF Fastigheter, uttrycker entusiasm för det multidisciplinära teamets engagemang och förståelse för platsen, vilket förväntas ge upphov till en unik gestaltning i linje med områdets postmoderna arkitektur.

Uppdraget för Brunnberg & Forshed och BAS ID innebär att skapa en koncept- och arkitekturmanual för Marievik, som kommer att vägleda områdets framtida utveckling. Visionen är att omvandla Marievik från en anonym kontorsstad till en dynamisk plats med fokus på välmående, hållbarhet och gemenskap. Bland annat kommer biltrafiken att begränsas och bottenvåningarna öppnas upp för kultur, hälsa, butiker och restauranger.

Enligt Alessandro Lucca, arkitekt och partner på Brunnberg & Forshed, är nyckeln till framgång ett starkt multidisciplinärt team och en nära dialog med beställaren. Marie Wollbeck, creative director på BAS ID, ser Marievik som en plats med stor potential att erbjuda visuellt kontrastrika och minnesvärda upplevelser som främjar välmående och hållbarhet.