Biljana Pehrsson blir ny vd för Jernhusen

Fotograf: Peter Phillips.

Styrelsen för Jernhusen har beslutat att utse Biljana Pehrsson till den nya vd:n för bolaget. Pehrsson, med en omfattande erfarenhet från fastighetsbranschen och senast från Nordr, kommer att tillträda sin nya roll senast i mitten av augusti. Hon tar över efter Kerstin Gillsbro, som har innehaft vd-posten under 13 år och som planerar att lämna sin tjänst under våren 2024.

Biljana Pehrsson har en lång och framstående karriär inom fastighets- och finansbranschen. Hon kommer senast från rollen som vd för bostadsutvecklaren Nordr Sverige och har tidigare innehaft ledande befattningar hos företag som Kungsleden och Centrumutveckling. Dessutom har hon haft styrelseuppdrag i flera framstående företag, inklusive Swedbank och Kungliga Dramatiska Teatern.

Anette Asklin, styrelseordförande för Jernhusen, uttrycker sin glädje över Pehrssons tillträde och betonar hennes gedigna erfarenhet inom branschen. Jernhusen, som är Sveriges största kommersiella fastighetsbolag nära järnvägen, har som mål att skapa hållbar tillväxt och bidra till ökat resande och godstransporter på järnväg.

Pehrsson själv är hedrad över förtroendet och ser fram emot att bidra till Jernhusens fortsatta utveckling. Hon betonar bolagets historiska arv, dess höga ambitioner och drivkraft för framtida utveckling av stationsområden och andra järnvägsnära fastigheter.

Jernhusen, som ägs till 100 procent av staten, spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar för kollektivt resande och godstransporter på järnväg, och med Pehrssons ledarskap förväntas bolaget fortsätta sin framgångsrika resa.