JSB Construction tar sig an projektet i Järfälla - bygger om Barkarbyskolan

Detta är ett annat projekt som JSB genomför - Slättgårdskolan. Bild JSB.

JSB Construction AB har skrivit på ett entreprenadavtal med Järfälla kommun för att genomföra om- och nybyggnationen av Barkabyskolan.

Projektet omfattar tre huvuddelar, inklusive nybyggnation av en matsalsbyggnad, ombyggnation av befintliga byggnader och renovering av skolgården. Den totala byggytan för projektet uppgår till 1135 kvadratmeter (BTA) med en skolgård på cirka 10 000 kvadratmeter.

Den första delen av projektet innebär att en ny matsalsbyggnad ska uppföras, inklusive ett storkök och en matsal med plats för 187 matgäster. Matsalsbyggnaden kommer att byggas med en KL-trästomme och erbjuder möjligheten till uthyrning under kvällstid, vilket skapar en samlingsplats för lokalbefolkningen.

Den andra delen fokuserar på renovering och upprustning av skolgården för att skapa en modern och funktionell utemiljö för barnen, inklusive omfattande åtgärder för servisledningar i marken.

Den tredje delen innebär rivning, renovering och ombyggnad av den befintliga matsalsbyggnaden till skollokaler för bibliotek, hemkunskap och fritidsaktiviteter.

Projektet är redan igång med upphandling av projektörer och entreprenörer, och förväntas påbörjas i juni 2024 med en beräknad färdigställande av den sista delen hösten 2026.