Textiltorget i Hammarby Sjöstad välkomnar Bengt Dahlgren som ny hyresgäst

Illustration: Fabege

Fabege har ingått ett avtal med Samhällsbyggnadskonsulten Bengt Dahlgren Stockholm AB för cirka 2 250 kvm i Hammarby Sjöstad. Tillträde planeras till den 31 januari 2025, och avtalet sträcker sig över 6 år. Fastigheten Påsen 1, med namnet Textiltorget, genomgår varsam renovering och kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Bespoke med nivå Excellent.

Bengt Dahlgren Stockholm kommer att inta de tre översta våningsplanen med tillgång till en egen terrass. Området är livligt med aktivitet tack vare sitt centrala läge i Hammarby Sjöstad, nära spårbunden trafik vid både Mårtensdal och Gullmarsplan. Kommunikationerna förväntas förbättras ytterligare med den nya tunnelbanan som beräknas vara på plats år 2030.

Linus Tillander, uthyrare på Fabege, uttrycker glädje över Bengt Dahlgrens val att flytta till Textiltorget. Han nämner den levande gatumiljön som lockar människor att stanna för en morgonkaffe, shopping eller fika efter jobbet, vilket överensstämmer med Fabeges vision om att göra området vid Virkesvägen mer levande.

Fabege har prioriterat gestaltningen och bevarandet av detaljer samtidigt som byggnaden anpassas för att möta hyresgästernas behov. I samarbete med Tengbom Arkitekter skapas en unik karaktär som berikar det kreativa klustret i Hammarby Sjöstad.

Erik Bolander, VD på Bengt Dahlgren Stockholm AB, uttrycker glädje över flytten till nya lokaler och betonar det positiva samarbetet med Fabege, ett företag som delar deras värderingar kring teknik, hållbarhet och samhällsnytta. Att fortsätta vara verksamma i det område där de redan trivs väl är något de värdesätter högt.