LINK Arkitektur utser Patrik Myrberg som gruppchef för bostadsprojekt

Patrik Myrberg, nyutnämnd gruppchef för bostadsarkitektur hos LINK Arkitektur, ser fram emot att leda nya spännande projekt. Foto: LINK Arkitektur

Boverkets prognos indikerar att det krävs 67 000 nya bostäder årligen. Trots diskussioner om besparingar och byggstopp väljer LINK Arkitektur att fortsätta sin satsning på bostäder. I denna utmanande tid har de utsett Patrik Myrberg till gruppchef och ansvarig för bostadsarkitektur i Stockholmsområdet.

– Det är en utmanande tid, men då handlar det om att hitta nya vägar. Det byggs fortfarande bostäder och behovet kvarstår, men tyngdpunkten ligger på en annan typ av bostadsbyggande. Som arkitekt gäller det alltid att se till behov och förutsättningar för att hitta de bästa lösningarna. På det sättet är både enkla och exklusiva uppdrag lika komplexa i sin form. Varje projekt är ett blankt blad, som ändå vilar på en bok av tidigare erfarenheter, säger Patrik Myrberg.

LINK Arkitektur har nyligen blivit prisade av Bjuv kommuns arkitekturpris för deras arbete med Lilla Klockgatan, som representerar vardagsarkitektur av hög kvalitet. Samtidigt är de engagerade i att skapa exklusiva bostäder på Masthuggskajen i Göteborg och utvecklar även bostäder i Stockholmsregionen, inklusive 600 lägenheter i Akalla och 180 nya lägenheter i Östberga.

Under det senaste året har LINK Arkitektur rekryterat fyra bostadsarkitekter i Stockholm. Med gedigen kompetens inom hela företaget och möjligheten att bemanna projekt mellan olika kontor förstärker de nu sin satsning, trots de utmaningar som råder.