Klimatsmarta bostäder tar form i Centrala Nacka

Illustration: Belatchew arkitekter

Samrådstiden för markanvisningen av Sveriges första naturbana öppnas nu. Det gäller detaljplanen för Parkkvarter 2 i Centrala Nacka, Stockholm där bostadsutvecklaren Selvaag Bostad planerar att skapa ett nytt naturbant kvarter med cirka 145 klimatsmarta bostäder.

"Genom denna plan bidrar Selvaag Bostad till att ytterligare utveckla Centrala Nacka till en levande och attraktiv stadsdel. Vi förverkligar vår vision om närhet till naturen och skapar samtidigt ett hållbart samspelet mellan stadsliv och grönska", säger Christina Gerremo, projektchef på exploateringsenheten i Nacka kommun.

Bostadskvarteret kommer att byggas av Selvaag Bostad, vinnaren av markanvisningstävlingen 2022 med det naturbana projektet "Grønn", i samarbete med Belatchew Arkitekter och landskapsarkitekterna i Urbio.

"På fokusområden som innovativ arkitektur, grönska och gemenskap tar vi sikte på ett av våra mest ambitiösa projekt. Kvarteret kommer att erbjuda extraordinära boendekvaliteter, med trappning mot Stadshusparken, stora takterrasser och balkonger mot kvällssolen. Det nya kvarteret knyter samman den framtida Stadshusparken med ett nytt torg, och det urbana i Centrala Nacka, vilket representerar vår tolkning av det naturbana konceptet", säger Patrik Eriksson, projektdirektör på Selvaag Bostad.

Detaljplanen möjliggör skapandet av cirka 145 bostäder med fokus på gemenskap, trygghet, odling och levande entrévåningar. Byggnadens arkitektur syftar till att förstärka samspelet mellan stad och natur, och den passar väl in i den övergripande utvecklingen av naturbana Centrala Nacka. Dessutom planeras utbyggnad av gator och ett torg i området för att skapa attraktiva och trygga miljöer.