Potentiell utbyggnad av Stockholms kollektivtrafik - första utredningen klar

Ökad kollektivtrafikandel för tvärresande i Söderort samt mellan Nacka och Söderort ska bland annat utredas. Foto: Stina Wickenberg

En ny utredning har färdigställts, där behovet av ökad kollektivtrafik i Stockholms län diskuteras. Frågan om spårväg eller tunnelbana som det bästa alternativet är ännu inte avgjord. Utredningen, ett samarbete mellan trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana, överlämnar förslag om att utforska tolv olika sträckor till regionens politiker.

Vid planeringen av ny kollektivtrafik beaktas faktorer som bostadsbyggande och trafiksituationen. Utredningen ger en översikt över vilka sträckor som är värda vidare analys och varför. Frågor som var nya bostäder planeras och kapacitetsbrister undersöks, meddelar Region Stockholm.

Jörgen Altin, senior projektledare på nya tunnelbanan, betonar att det är en tidig utredning baserad på aktuella planer och trafikförhållanden. Beslutet om tunnelbana eller spårväg fattas senare. Utredningen tar upp områden som Norrort, Sköndal och Bromma flygplats, och den har ett långsiktigt perspektiv - hur kommer vi bo och resa om 15, 30 eller 40 år?

Den 23 januari fick regionens politiker en delrapport från utredningsarbetet. Nästa steg innebär att titta på föreslagna lösningar, där finansiering kommer att vara avgörande. Jörgen Altin avslutar med att påpeka att en framgångsrik implementering kräver förhandlingar mellan staten, kommuner och regionen.

Det här ska utredas vidare:

 • Kapacitetsstark kollektivtrafik till eventuell ny stadsdel på Bromma flygfält
 • Ökad kapacitet i kollektivtrafiken till och från Norra Djurgårdsstaden
 • Ökad kapacitet i kollektivtrafiken för tvärresande i norra innerstaden
 • Ökad kollektivtrafikandel för tvärresande i Söderort samt mellan Nacka och Söderort
 • Ökad kollektivtrafikandel för tvärresande mellan Västerort och Solna, Sundbyberg och Sollentuna
 • Förbättrad restid och kapacitet längs sträckningen för stombusslinjerna 4, 5, 6
 • Förbättrad restid och kapacitet i kollektivtrafiken mellan Sickla och Norra Djurgårdsstaden
 • Förbättrad restid och kapacitet i kollektivtrafiken till Tyresö
 • Kapacitet i kollektivtrafiken för utbyggnad av stadsdelen Sköndal
 • Förbättrad restid och kapacitet i kollektivtrafiken från Skärholmen, Norsborg, Alby, Kungens kurva, Norra Botkyrka och mot innerstaden
 • Ökad kapacitet i kollektivtrafiken i stråket Botkyrka – Flemingsberg – Högdalen
 • Ökad kollektivtrafikandel i resandet mot Kista, Solna, Sundbyberg från Nordostsektorn

Källa: Region Stockholm