Byggföretagens Ekonom - Räntebeskedet var väntat

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Riksbanken har beslutat att behålla styrräntan på fyra procent. - Det var ett förväntat besked från Riksbanken, kommenterar Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.

Riksbanken anser att en stramare penningpolitik fortfarande behövs för att stabilisera inflationen. Samtidigt bedömer man att riskerna för att inflationen ska förbli på för höga nivåer har minskat.

– Inflationsutvecklingen går åt rätt håll, så det är naturligt att Riksbanken antyder att räntesänkningar kan förväntas. Det är en viktig signal för byggmarknaden. Vi ser en ökning av konkurser och varsel, tydliga tecken på att den största oron inte längre gäller prisutvecklingen. Nu måste fokus riktas mot att förhindra en alltför snabb inbromsning i ekonomin, säger Fredrik Isaksson.