Konkursalarm - Byggsektorn bland de hårdast drabbade 2024

Foto: Ümit Yıldırım/Unsplash

Januari månad markerar en dyster inledning på företagsåret 2024. Konkurserna har nått alarmerande nivåer, och vissa branscher upplever en över hundra procentig ökning jämfört med redan höga konkurstal föregående år. Enligt UCs riskprognos är byggföretag, restauranger och detaljhandeln de sektorer som löper störst risk att drabbas av konkurser under 2024.

Totalt sett har konkurserna under januari 2024 ökat med 45 procent jämfört med samma månad året innan. Samtidigt har nystartade företag ökat med 19 procent under samma period, men denna ökning bromsar in, särskilt inom bygg, detaljhandel och restaurangsektorn.

Konkurserna har ökat inom samtliga stora branscher i Sverige den senaste månaden. Den mest påtagliga ökningen syns inom vård och omsorg med 170 procent och hotell- och restaurangbranschen med 113 procent. Även byggindustrin och information och kommunikationsbranschen har drabbats hårt med en ökning på 52 respektive 80 procent.

Störst ökning i antal konkurser ses i Västmanland (225 procent) och Uppsala län (118 procent).

– Konkurserna fortsätter att stiga från redan kritiska nivåer i Sverige, och våra data visar att alla stora branscher är nu hårt drabbade. I vissa fall är ökningen över hundra procent. Riksbankens eventuella räntesänkning förväntas skjutas upp till efter sommaren, vilket kommer att leda till fortsatt minskad köpkraft hos hushållen. Det är emellertid positivt att se en ökning av nya företag, vilket indikerar optimism, risktagande och tilltro till framtiden - något som är mycket positivt för Sveriges ekonomi. Regeringens stödåtgärder för den hårt drabbade byggsektorn, inklusive ROT-avdrag och energieffektiviseringsbidrag, förväntas förhoppningsvis ha en positiv effekt, säger Gabriella Göransson, VD på UC.

Dessa branscher förväntas drabbas mest under 2024 Marknaden präglas av hög osäkerhet, och trots en minskning av inflationen förväntas konkurserna fortsätta öka. UC har identifierat de branscher som bedöms ha högst sannolikhet att gå i konkurs det kommande året.

Sammanlagt bedöms 16 000 företag löpa hög risk att gå i konkurs under 2024. Byggsektorn utmärker sig som den bransch med flest företag i högriskzonen (13 procent), följt av restaurangverksamhet (9 procent) och detaljhandel (8 procent).

– Förra året upplevde vi det högsta antalet konkurser sedan finanskrisen. Dock kan de konkurser vi sett fram till nu vara bara toppen av ett isberg, särskilt inom bygg, restaurang och detaljhandel. Dessa branscher pekas också ut av både vår riskanalys och historiska data som särskilt sårbara under lågkonjunkturer. Många företag saknar nödvändiga förutsättningar och uthållighet för att hantera kris efter kris. Skatteverket rapporterade dessutom att det i mitten av januari fortfarande fanns 22 000 företag med anstånd på totalt 43 miljarder kronor, vilket kan resultera i betydande skattebördor för dessa företag, avslutar Gabriella Göransson.