Stena Fastigheter utser Anders Erlandsson som ny VD för Stena Bygg

Foto: Stena Fastigheter

Anders Erlandsson blir VD för Stena Bygg, den projektutvecklande grenen inom Stena Fastigheter. Han kommer från en roll som vice VD på Skanska Sverige och har lång erfarenhet inom bygg och fastighetsutveckling samt en betydande roll inom hållbarhetsfrågor.

– Att bli VD för Stena Bygg är ett mycket spännande och hedrande uppdrag. Jag ser fram emot att ansluta till Stena Fastigheter och det känns inspirerande att verka i ett företag som är långsiktigt, innovativt och som har ett ambitiöst hållbarhetsarbete, säger Anders Erlandsson

bild
Anders Erlandsson. Foto: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter har omkring 12 000 lägenheter i olika stadier av detaljplan och påbörjade nyligen flera projekt i Göteborg och Stockholm. Just nu är nästan 1 200 lägenheter under produktion.

– Med flera stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt de kommande åren så som Masthuggskajen, de Gamla Kullagerfabrikerna, Fisksätras omvandling och färdigställandet av VEGA i Haninge kommer Anders tunga erfarenhet tillföra kompetens för att genomföra framgångsrika projekt i en tuff marknad. Anders har därutöver ett starkt driv och värdefull kompetens inom hållbarhet, säkerhet och projektstyrning som blir en integrerad del av alla verksamheter framöver, säger Cecilia Fasth VD och koncernchef, Stena Fastigheter.

Anders tillträder som VD den 1 januari 2024 och blir en del av Stena Fastigheters koncernledning, där han ersätter Martin Gidenstam som går vidare till en annan tjänst utanför koncernen.