Kistadagen: Stor framtidstro för Kistas utveckling

Några av talarna vid Kistadagen #3: Lukas Forslund, Arthur Buchardt, Staffan Ingvarsson, Emelie Eriksson, Veronica Palmgren, Ylva Gomér Forss. Bild: ByggVesta.

Under torsdagen, på Kistadagen, presenterades en del av de omfattande planer som utgör Stockholms största utvecklingsprojekt med över 10 000 bostäder i planering och produktion. Nya bostadsprojekt, omfattande kommande infrastrukturprojekt och världens högsta skyskrapa i trä var några saker i blickfånget.

Kista kommer att genomgå stora förändringar, i en omfattning som beskrivs som en stadstransformation. Nya bostäder integreras i området, nya kvaliteter och funktioner tillförs och olika skalor möts. Nya mötesplatser och stråk kommer ge utrymme för folkliv och aktivitet under dygnets alla timmar.

En utveckling som Stockholm Business Regions vd, Staffan Ingvarsson ser mycket positivt på:

– Stockholm och Kista konkurrerar globalt om ledande talang och etableringar. Därför måste framtidens Kista präglas av en dynamik som attraherar talanger och främjar innovativa företag. I Kista finns det förutsättningar för just detta både inom och utanför fastigheterna, säger Staffan Ingvarsson, vd Stockholm Business Region.

En stor utmaning i det omfattande utvecklingsprojektet Kista är att samordna utvecklingen i området så att vardagen fungerar för alla befintliga boende, studenter, företag etc. Att utveckla en redan uppvuxen och aktiv stadsdel är på många sätt svårare i själva genomförandet och kräver sin samordning. Därför grundades byggaktörsgruppen och forumet Kistadagen.

– Vi är ett antal byggaktörer som verkligen tror på Kista. Vi är olika, och kommer bidra med olika nytillskott i området, men en sak som förenar oss är att vi tror på idén om att utbyta kunskap och lösa frågor tillsammans. Därför bjuder vi också in brett till dessa möten. Politiker, akademi, grannar, konkurrenter och partners är alla välkomna. Jag tror att det är ganska unikt i stadsutvecklingssverige, säger Emelie Eriksson, Chef Stadsutveckling & Ackvisition, på ByggVesta.