Gagg möter utmaningar

Peter Liljedahl är ny ordförande i GAGG, Golvbranschens arbetsgrupp för golvavjämning

- Uppgiften i GAGG är framför allt att säkerställa att golvavjämningsmassa används på ett ansvarfullt och effektivt sätt. Många har en övertro på avjämningsmassan som en quick fix som kan rädda ett helt byggprojekt, säger Peter Liljedahl, nybliven ordförande i GAGG, Golvbranschens arbetsgrupp för golvavjämning.

Av: Amanda Hardwick  |  Foto: Pressfoto

– Vi tar fram rekommendationer för en sund användning av avjämningsmassa och ser till att dokumenten är tydliga och begripliga oavsett om det är byggare, beställare eller konsumenter som tar del av dem. Efter nio år som ledamot i GAGG tyckte han det var dags att prova på ordförandeskapet när klubban blev ledig. Dels för sin professionella utvecklings skull, dels för de erfarenheter han fått genom åren.

– Vi har stora tekniska och miljömässiga  utmaningar att hantera idag, i kombination med svag återväxt i hela golvbranschen. Vår önskan är att kunna överföra branscherfarenheter till nästa generation av golvproffs.

En av branschens verkliga utmaningar är  kombinationen tät betong och avjämnings­massa, en komplex och komplicerad fråga. GAGG följer den aktuella forskningen på nära håll för att så småningom kunna dra slutsatser som är värdefulla för branschen.

Miljö­ och hållbarhetskrav från myndigheter och marknad är ett annat återkommande ämne på GAGGs möten. Många av leverantörerna i gruppen har utländska ägare som ser Sverige som en förebild när det gäller hållbarhetsfrågor;

– Stränga krav på hållbarhet är ett vinnande koncept i det långa loppet, även om en del tycker att vi är alltför ambitiösa!

– Ett sänkt CO2­avtryck är en hygienfaktor för alla produkter idag, men vår bransch jobbar med cementbaserad produktion som är en av de mest CO2­krävande processer som finns. Att minska vår miljöbelastning är en ödesfråga som vi  arbetar aktivt för att lösa. Peter Liljedahl menar att byggbranschen i  allmänhet och golvbranschen i synnerhet är mycket konservativ.

STÅR INFÖR FAKTUM

– Men vi står inför faktum. Produkterna,  teknikerna och metoderna måste anpassas till dagens miljökrav. Idag har till exempel fastighetsutvecklare strikta krav på ett maxtak för CO2­utsläpp per kvadratmeter. Varje aktör i byggprocessen behöver bidra för att uppnå målen.

Frågorna som hamnar hos GAGG kommer från de egna producentleden, från  entreprenörerna och från externa aktörer. I gruppen sitter  representanter för nio olika leverantörer som alla har liknande produkter och målgrupper. Peter Liljedahl är själv produktchef för golv på finska familjeföretaget Kiilto. Ledamöterna nät­verkar och litar på varandra, men delar självklart inte information kring kunder, recept och priser.

– GAGG arbetar för hela branschen och vi är noga med att vara opartiska och inte favorisera våra egna företag.

Faktaunderlag från gruppen publiceras som råd och rekommendationer med TK,  Tekniska Kommittén, som avsändare. Man tar även fram branschstandarder inom sitt område som  exempelvis Branschstandard för bestämning av RF i golvavjämning samt Branschstandard för ytdraghållfasthet och vidhäftning.

En viktig uppgift är också att revidera  dokument som har några år på nacken.

– Vi uppdaterar äldre rekommendationer och råd utifrån hur verkligheten ser ut. Vi behöver säkerställa att dokumenten är relevanta idag. Det har hänt en hel del på tio år! ■