Sweco i avtal för ny tunnelbanelinje i Stockholm

Fotograf: Sweco/Region Stockholm.

Nu står det klart att SWECO kammar hem kontrakt i samband med den pågående utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Kund är Region Stockholm som gör en av de största investeringarna någonsin i Stockholms tunnelbanenät. Det nya avtalet följer flera andra projekt som Sweco har genomfört för Stockholms nya tunnelbanelinje sedan 2014.

Över 1,1 miljoner passagerare reser dagligen med Stockholms tunnelbana, som enligt plan ska byggas ut betydligt eftersom regionen växer snabbt. Sweco och den spanska samarbetspartnern TYPSA har sedan 2014 levererat tjänster inom arkitektur, civilingenjörstjänster och MEP-design (mekanisk, elektrisk och VVS) samt visualiseringsbilder och media för de nya stationer som ska byggas. 

- Sweco är stolta över att vara en långsiktig partner i projektet för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Detta är ett mycket omfattande stadsutvecklingsprojekt, för en växande region i behov av ett utbyggt och hållbart kollektivtrafiksystem. Vi har arbetat med Region Stockholm sedan 2014 och vi förstår komplexiteten i utbyggnadsprojektet. Vi har bland annat utformat de nya stationerna på linjen. Det gör det möjligt för oss att tillhandahålla rätt experter vid rätt tidpunkt för att genomföra det här stora projektet, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco i Sverige. 

Det nya uppdraget omfattar bland annat bygg- och installationsledning, det vill säga att vara på plats och följa upp de olika entreprenörernas arbete, samordning och koordinering, samt expertrådgivning för att stötta bygg- och projektledningen vid implementeringen av den 11,5 kilometer långa tunnelbanelinjen, inklusive sju nya stationer. Projektet påbörjades i november 2023 och förväntas att slutföras under 2030.

Den nya tunnelbanelinjen kommer att utgå från den befintliga stationen Kungsträdgården i centrala Stockholm och gå genom berget och under Saltsjön till Nacka kommun öster om Stockholm. En av stationerna kommer att ligga 100 meter under jord.