Nu är Erstas nya sjukhus invigt

Erstas nya sjukhus entré Folkungagatan. Foto: Felix Gerlach

Mitt på Södermalm i Stockholm invigdes igår Ersta sjukhus i närvaro av H.M Drottning Silvia. Sveriges största idéburna sjukhus fördubblar sin kapacitet. Arbetet med specialistsjukhuset inleddes med en arkitekttävling för nio år sedan. Ambitionen var ett sjukhus som skulle fånga omgivningens och verksamhetens historiska identitet. Sjukhusbygget har kostat 2 miljarder kronor och hållit såväl tidplan som budget.

Projekt har haft höga ambitioner där samarbete mellan alla partner stått i fokus hela vägen. Resultatet är ett nytt sjukhus i en historisk miljö, där arkitekturen stödjer medicinsk utveckling och nya arbetssätt.

Nyréns Arkitektkontor och Ratio arkitekter vann tävlingen med en arkitektur som följer topografin, speglar skalan och områdets karaktär. Nyréns och Ratio arbetade med projektet genom detaljplaneprocessen och fram till och med bygglovsansökan.

bild
Erstas nya sjukhus reception entré. Foto: Felix Gerlach

− Uppgiften som vårt team tog sig an var att lösa in hela sjukhusets program på tomten och samtidigt behålla det kulturhistoriskt värdefulla sjuksköterskehemmet. Detta skapade en tydlig ny entré mot Folkungagatan. Jag är väldigt nöjd med hur väl byggnaden bidrar till ett levande gatuliv och passar in på platsen, säger Carola Magnusson Boman, arkitekt SAR/MSA från Nyréns.

− På sjukhuset bedrivs specialiserad sjukvård som med sin mänskliga skala bidrar till en vårdmiljö som är attraktiv och tillgänglig för patienter, besökare och medarbetare. Volymernas placering ger gott om dagsljus i en djup byggnadskropp och bidrar till god orientering och utsikt över staden, säger arkitekt Michael Geyer från Ratio arkitekter.

bild
Erstas nya sjukhus terrass palliativa avdelningen. Foto: Felix Gerlach

År 2017 fick Tengbom uppdraget att förvalta och genomföra projektet – vidareutveckla det nya sjukhusets funktion och gestaltning. Arbetet skedde i ett nära och avgörande samarbete med Programkontoret för Ersta diakoni samt avseende förändrat och beviljat bygglov, med stadsarkitekt och Stockholms stad.

– Ett ord kan egentligen sammanfatta det lyckade resultatet med Erstas nya sjukhus och det är samarbete. Från början till slut i projektet har vi haft ett nära, förtroligt och kreativt samarbete med Ersta diakoni och alla samarbetspartner. Erstas engagemang genom projektet, i både detalj och helhet, tillsammans med en väldigt tydlig vision har både inspirerat och underlättat för oss som arkitekter och specialister. Det är en framgångssaga vi kommer att ta med oss in i våra kommande projekt, säger Hanna Philipsson, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

bild
Foto: Felix Gerlach

Det nya sjukhuset trappar från en sexvåningsskala vid Folkungagatan upp mot berget. Med den högsta delen på åtta våningar sträcker det ut sig längs höjdryggen i öst-västlig riktning i samklang med övrig tongivande bebyggelse. Emma Olbers har ansvarat för byggnadens interiöra kulörkoncept och stora delar av den lösa inredningen. För de platsbyggda konstverken står Frida Fjellman och Carin Ellberg.

Investeringen på cirka 2 miljarder kronor i det nya sjukhuset är den största i Ersta diakonis historia. Sist ett sjukhus byggdes i Stockholm, finansierat med egna, privata medel, var Erstas sjukhus som invigdes 1907. Trots oförutsedda utmaningar i form av pandemi och Rysslands invasionskrig i Ukraina har det komplexa projektet både hållit budget – och tidsplan. Den tredje oktober invigdes sjukhuset, som tog emot de första patienterna i augusti.

Fakta:

 • Ersta sjukhus är en del av Ersta diakoni, Sveriges största vård- och omsorgsaktör som förutom sjukvård även bedriver socialt arbete, utbildning och forskning – professionellt och icke-vinstsyftande.
 • Ersta sjukhus har tre entréer: Folkungatan 125 och Fjällgatan 44 och 45.
 • Kapacitet: 90 vårdplatser och kapacitet för över 100 000 öppenvårdsbesök och 6 000 operationer på årlig basis. 5 operationssalar.
 • Upptagningsområdet av patienter är hela Sverige.
 • Byggstart 2019. Första spadtaget togs symboliskt av H.M Drottning Silvia, Erstas diakonis beskyddarinna.
 • Mottagande av första patient: 8/8 2023 på Röntgenkliniken.
 • Generalentreprenör: Hent AB
 • Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor i samarbete med Ratio arkitekter och därefter har det vidareutvecklats av Tengbom arkitekter under senare skede.
 • Ersta sjukhus är framstående inom bland annat mag- och tarmområdet, obesitas och diabetes för unga vuxna. Här finns även Ersta IBD-centrum.
 • Ersta sjukhus grundades av Marie Cederschiöld, Ersta diakonis första föreståndare och tillika Sveriges första sjuksköterska. Hon utbildades tillsammans med Florence Nightingale och förde vidare kunskap om hygien och vikten av att vårda patienter i en vacker miljö. Denna tanke har varit starkt vägledande i den exteriöra och interiöra utformningen av nya sjukhuset.
 • Topografiskt har det varit ett utmanande byggprojekt med stor höjdskillnad mellan Folkungagatan och Fjällgatan. 38 000 kubikmeter berg har sprängas bort och forslats i väg. Träd från sjukhusparken som revs för att göra plats för den nya byggnaden har torkats och använts i bygget av receptionsdiskar och sittmöbler. Den K-märkta byggnaden på området har integrerats i den nya byggnaden.
 • Erstas nya sjukhus har erhållit hållbarhetscertifikatet Miljöbyggnad silver.