Kommande station i den nya stadsdelen Barkarby­staden

Visionsbild nya tunnelbanan - station Barkarbystaden. Konstnär Helena Byström. White Arkitekter

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby. Arbetet med nya tunnelbanan drivs av förvaltning för utbyggd tunnelbana, Region Stockholm.
Byggstart var 2018 och trafikstarten blir 2026.

Det blir två nya stationer, Barkarbystaden mitt i den framväxande stadsdelen och slutstation vid Barkarby station där det också finns pendeltåg. De två stationerna, Barkarbystaden och Barkarby, ska byggas på den 4,1 kilometer långa blå tunnelbanesträckan mellan Akalla och Barkarby och hela den nya sträckan går under jord.

Runt de två nya stationerna i Barkarby växer en helt ny stadsdel fram - Barkarby­staden.

Stationen byggs för att främst förse den framväxande stadsdelen Barkarbystaden med tunnelbana. Stationen och de båda uppgångarna blir centralt placerade allt eftersom stadsdelen byggs ut på det gamla flygfältet.

Barkarbystaden

Barkarbystadens tunnelbanestation kommer att vara centralt belägen i den framtida Barkarbystaden. Stationen får två uppgångar, en i öster och en i väster, båda med biljetthall i marknivå. Den västra uppgången kommer att vara placerad i en fristående paviljong på ett torg, Sveatorget. Den östra uppgången kommer att integreras i en större byggnad i ett av de kommande kvarteren. Från biljetthallen nås bland annat busshållplatser vid Barkarbyvägen.

Från vardera uppgångs biljetthall kommer rulltrappor och snedbanehiss att leda till ett mellanplan. Därifrån leder sedan rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

bild
Den västra uppgången till station Barkarbystaden kommer att vara belägen på Sveatorget. Visionsbild: White Arkitekter
bild
Den västra och den östra uppgången kommer att ligga centralt i Barkarbystadens nya bebyggelse. Bild: Region Stockholm

Konstnärlig följsamhet
Både station Barkarbystaden och Barkarby station utformas med två uppgångar vardera med tillhörande biljetthallar och entréer. Konstnärerna Iréne Westman och Helena Byström arbetar tätt med arkitekter och konstruktörer för att fånga upp ändringar och tekniska data. Deras förslag är just förslag och allt eftersom projektet utvecklas, utvecklas även deras uttryck. 

bild
Barkarbystaden, konstnär Helena Byström, arbetar just nu med ett förslag där rörliga bilder projiceras på vägg. Visionsbilder: White. Färgsättningar och utformningar är inte slutgiltiga utan kan komma att ändras. 

Källa: Region Stockholm och Järfälla kommun