Flerbostadshus i Vårberg ska genomgå omfattande renovering

Foto: Sterner Stenhus Fasad

Fasadgruppens dotterbolag Sterner Stenhus Fasad har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att genomföra en omfattande exteriörrenovering av flerbostadshus i Vårberg utanför Stockholm.

De aktuella byggnaderna uppfördes under 60-talet och har likt många andra fastigheter från samma tidsperiod behov av renovering och energieffektiviserande åtgärder. Sterner Stenhus Fasads uppdrag omfattar tilläggsisolering och puts av fasader, fönsterbyten och balkongrenovering. Ordervärdet uppgår till cirka 21 mkr.

”Vi är stolta att få hjälpa Svenska Bostäder att genomföra denna omfattande renovering. Utöver bättre energiprestanda ger denna typ av renovering ett stort lyft i boendemiljö både inomhus och utomhus”, säger Pekka Vehmas, VD för Sterner Stenhus Fasad.