Skanska bygger nya bostäder i Upplands Väsby

Foto: EJ Yao/Unsplash

Skanska har tecknat avtal med AB Väsbyhem om fortsatt samarbete med kvarter Hasselnöten på Hasselgatan i Upplands Väsby norr om Stockholm. Avtalet gäller ett nytt flerfamiljshus med 63 hyreslägenheter och tillhörande garage. Ordervärdet är drygt 200 miljoner kronor.

Byggprojektet utgör andra etappen i ett samarbete mellan Skanska och AB Väsbyhem om att binda samman bostadsområdena Sigma och Väsbyskogen. Avtalet som nu tecknats omfattar två nya hus; ett punkthus i åtta våningar och ett lamellhus i sex våningar, med tillhörande garage. Bruttoytan är cirka 9 500 kvadratmeter varav drygt 2 800 kvadratmeter utgörs av garage.

Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. I projektet kommer det läggas stor vikt vid social hållbarhet, bland annat genom förnyelse av Hasselbadet som möjliggör för aktiviteter för barn och unga.

Tidigare har Skanska byggt en ny fristående tvättstuga samt rivit befintligt aktivitetshus och utomhusbad i området för att möjliggöra byggnationen av de nya bostadshusen.

Byggstart är planerad till fjärde kvartalet 2023 med färdigställande under andra kvartalet 2026.