Hummeltorp är nu en av sju delägare i Barkarby Science

Foto: Piqsels

Järfälla kommuns initiativ Barkarby Science fungerar som en koppling mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi, och driver utvecklingen av den smarta och hållbara staden, alltid med människan i centrum. Från och med den 17 mars är återvinningsföretaget Hummeltorp en av sju delägare i bolaget.

Barkarby Science, som är en arena för samverkan, ska bidra till att stadsmiljön byggs på ett hållbart sätt där människan trivs och mår bra, bland annat genom att förenkla processer kring testning av innovationer i ett stort stadsutvecklingsprojekt, Barkarbystaden. Bolaget har fokus på nya innovativa system, miljöer eller nya innovativa tekniska lösningar som skapar en bättre vardag för människan i staden. Sedan den 17 mars är återvinningsföretaget Hummeltorp ny delägare i Barkarby Science.

– Utvecklingen i Järfälla, som ska präglas av grön tillväxt, trygghet och gemenskap är något som väcker intresse och många aktörer vill vara med på den här resan. För att lyckas fullt ut behövs en mångfald av aktörer som ger en bredd av erfarenhet och kunskap vad gäller innovation och grön omställning. Det är därför glädjande att vi får välkomna ännu en etablerad och erfaren delägare som kommer bidra till det arbete vi driver inom Barkarby Science, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla samt ordförande i Barkarby Science.

Bolaget Barkarby Science ägs av Järfälla kommun ihop med Atrium Ljungberg, E.ON Energilösningar, Järfällahus, Ragn-Sells och Skanska. Hummeltorp blir nu ny delägare och kompletterar bolaget med speciell kompetens inom klimatsmart återvinning.

– Vi är imponerade av Barkarby Science erbjudande och är väldigt glada över att få bli en del av den hållbara staden. Med lösningar och kunskap inom hållbar återvinning hoppas vi kunna utveckla Barkarbystaden ytterligare tillsammans med Järfälla kommun och samtliga delägare, säger Christer Otterström, vd Hummeltorp.

Om Hummeltorp

Hummeltorp är en del av den växande cirkulära ekonomin, där material och produkter återanvänds istället för att kasseras. Hummeltorp utgår från obehandlade massor, rengör och förädlar dem i olika steg och återvinner på så sätt fyllnadsmaterial som ofta har bättre egenskaper än de ursprungliga materialen.