Stockholmshem bygger nya hyreslägenheter i Bromma

Åkeshovsvägen i Åkeslund. Illustration: Stockholmshem

Stockholmshem bygger sex hus längs Åkeshovsvägen i Åkeslund med totalt 96 lägenheter på egen mark och intill bolagets befintliga 60-talshus. Bostäderna beräknas stå klara för inflyttning under 2025.

– Vi behöver fler hyreslägenheter i en stad som växer. De kommunala bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen vi har i staden för att minska bostadsbristen och tillhandahålla schyssta bostäder till de som vill bo i Stockholm, säger Maria-Elsa Salvo (S), styrelseordförande Stockholmshem.

bild
Illustration: Stockholmshem 

De nya bostäderna byggs på en tidigare parkeringsplats och tar inga grönområden i anspråk. Garage med parkeringsplatser byggs under bostäderna.

– De nätta punkthusen har utformats för att passa in med omgivningen och Stockholmshems befintliga 60-talshus. Fasaden består av miljövänlig titanzink med inslag av värmebehandlad träpanel, som är både vackert och hållbart, säger Malin Pappila, ÅWL Arkitekter.

Husen har höga krav på hållbarhet och energieffektivisering och byggs med ambitionsnivå Miljöbyggnad Silver.

För att göra det enklare att resa klimatsmart skapar Stockholmshem plats för 240 cyklar och det finns planer på cykelpool och bilpool.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 bostäder till år 2040.

Stockholmshems hus beräknas bli klara för inflyttning under 2025.

bild
Illustration: Stockholmshem 

Fakta

  • Sex punkthus, tre med sex våningar och tre med fyra. De byggs mellan Stockholmshems befintliga 60-talshus och Åkeshovsvägen.
  • Totalt byggs 96 hyreslägenheter på 2-4 rum och kök. Alla lägenheter får balkong eller uteplats
  • Projektet genomförs i samarbete med Ebab i form av Construction Management (CM), delad entreprenad.
  • Dagvattenhanteringen på innergården är utformad så att regnvattnet från taken kopplas ihop med planteringarna för bevattning. Cykelplatserna får gröna tak.
  • 240 p-platser för cykel och det finns planer på cykelpool och bilpool.
  • I garage under de nya husen blir det 94 parkeringsplatser för bil, inklusive förberedelser för laddstolpar. 
  • Mellan de nya husen blir det en gård med växter, pergola, sittplatser och lekplats.