Stockholms nya tillväxtområde - Södra Porten

Foto: Botkyrka kommun

Nya arbetstillfällen, en ny stadsdel i harmoni med omgivande naturområden och kulturhistoriska miljöer, är några av inslagen i den förstudie som kommunstyrelsen fattade beslut om under måndagen.

Förstudien presenterar en övergripande vision om utvecklingen av Södra Porten-området.

Med sitt strategiska läge vid E20/E4:an med närhet till befintlig kollektivtrafik och kommande infrastruktursatsningar blir Södra Porten den nya mötesplatsen för innovativa företag som vill forma sina verksamheter och lokaler utifrån framtidens förutsättningar – både vad gäller teknisk utveckling, hållbarhet och arbetslivet i stort.

Botkyrka kommun har under flera år arbetat med utvecklingen av Eriksbergsområdet, ett område som idag mestadels består av handel och industri – men också av unika kultur- och naturvärden.

 – Det är jätteroligt att kunna presentera en sammanhängande idé för området. Södra Porten kommer skapa nya arbetstillfällen och binda samman stadsdelarna i norra Botkyrka, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Södra Porten kommer bli en viktig del av den lokala arbetsmarknaden. Målsättningen med 4 000 nya arbetsplatser ökar Botkyrkabornas arbetsmöjligheter. Tillsammans med utvecklingen av kommunikationer, handel, service och bostäder blir det mer liv och rörelse i området.

 – Ambitionen är att skapa genomtänkta grönytor och locka intressanta aktörer som kan lyfta hela Botkyrka som plats, både för invånare och besökare. Med en mer sammanvävd stadsstruktur ska Södra Porten bli ett nytt levande och urbant område där det inte bara pågår aktivitet under kontorstid, fortsätter Gabriel Melki.