Veidekke bygger Tellus Skola i Liljeholmen/Midsommarkransen

Foto: TMRW

Veidekke har av Nystad Stadsutveckling AB fått i uppdrag att bygga nya Tellus Skola i Liljeholmen/Midsommarkransen i Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och beräknas vara färdigställd hösten 2024.

- Vi är glada för ytterligare en byggstart efter rekordsnabb utvecklingsprocess på 3 år från projektidé till byggstart och vi bidrar därmed återigen till samhällsutvecklingen. Jag är övertygad om att Veidekke kommer att leverera en fantastisk skolbyggnad till vår hyresgäst, säger Per Ronnevik, vd på Nystad Stadsutveckling AB.

I Veidekkes uppdrag ingår nybyggnation av en skola på fastigheten Herbariet 4 i Liljeholmen/Midsommarkransen på ca 11 500m2 BTA. Projektet består av projektering, uppförande och iordningställande av en skolbyggnad för cirka 1000 elever i årskurserna F–9 med tillhörande funktioner, som exempelvis tillagningskök och matsal, slöjdsalar, personalutrymmen, samt mark-och anläggningsarbeten av skolgård, gator, gångvägar och förgårdsmark på omkringliggande områden.

- Vi tackar Nystad för förtroendet som vi kommer att förvalta väl med vårt projektteam av vana skolbyggare, säger Linus Wåhlin, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm.

De nya skolbyggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär bra inomhusklimat med god ventilation för alla elever och lärare, användande av sunda byggmaterial och en låg energianvändning.