Skogsvillan vinner Huddinges byggnadspris 2022

Årets vinnare rymmer flera av de kriterier som Huddinge kommun vill uppmärksamma med byggnadspriset – estetiskt genomarbetad arkitektur och hållbarhet. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2022. Foto: Håkan Lindgren

Nu står det klart att Huddinges byggnadspris 2022 går till Skogsvillan i Gladö-Lissma.

 

Huddingeskogarna i Gladö-Lissma kan det långsmala, minimalistiska trähuset skymtas mellan trädstammarna. Här har fastighetsägaren med egna händer byggt sitt drömhus ”Skogsvillan”. Huset, som har en fasad i granträ, tak i kärnfuru och detaljer i cortenstål, har placerats med stor respekt till naturen och anpassats till den omgivande skogen.

– Skogsvillan i Gladö-Lissma är ett unikt hus i full harmoni med den omgivande miljön. Pristagaren visar tydligt vad en byggnads estetiska och arkitektoniska utformning har för betydelse och är en mycket värdig mottagare av Huddinge kommuns byggnadspris, säger Emil Högberg (S), ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Huddinge kommun.

Motivering Skogsvillan

Ett hus som ödmjukt tar plats i skogen med god anpassning till den omgivande skogsmiljön. Här finns ett harmoniskt samspel med skogens färgskala och de resliga tallarna. Endast ett träd har fällts och berget har fredats för att ge plats åt Skogsvillan, som nästintill ser ut att sväva ovan marken, men vilar i själva verket på diskreta stålpelare som förankrats i berget.

Huset är gestaltat med gedigna material, med fasad i granträ och tak i kärnfuru, som skapar en tydlig dialog till naturen. Det svenska träet står i fin kontrast mot detaljer i cortenstål.

Byggnadens finstämdhet och anpassning till naturen återfinns i många delar, och kan upplevas som närmast sakral i det stora fönstret på husets gavel som öppnar upp sig mot naturen.

Arkitekter: Jonas Bohlin och Hans Murman/Murman arkitekter.

Huddingebornas pris

De nominerade utses av politiker i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och sedan röstar Huddingeborna fram vinnaren.

Under årets röstningsperiod från 2 september till 2 oktober kom det in totalt 1357 röster, och av dem gick 540 röster till Skogsvillan. De övriga nominerade var en om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan i Sjödalen (259 röster), ett kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe (241 röster), del av kvarteret Brandstegen i Sjödalen (164 röster) och ett mindre flerfamiljshus i Snättringe (153 röster).

Byggnadspriset är ett sätt att uppmärksamma estetiskt genomarbetade byggnader och fysiska miljöer i Huddinge, gärna med hållbarhet som tema.
Vinnaren får ett diplom och en plakett av Huddingekonstnären Håkan Bull.

Prisutdelningen sker på kommunfullmäktiges möte i december.

Tidigare vinnare

  • Bostäderna i Gretas Backe (2017)
  • Glömstaskolan (2018)
  • Ett enfamiljshus i Högmora (2019)
  • Härbreparken i Skogås (2020)
  • Flemingsbergsparken (2021)