Byggstenen 2022 tilldelas Simone Kreuzer Wesslund

Simone Kreuzer Wesslunds tacktal på Konsultdagarna 2022. Foto: SBR Byggingenjörerna

Under Konsultdagarna Bygg, Fastighet och VVS 2022 i Stockholm den 10 november delades utmärkelsen Byggstenen ut till Simone Kreuzer Wesslund, VD IG Passivhus.

Byggstenen är SBR Byggingenjörernas årliga utmärkelse som delas ut "till den eller de som gjort en föredömlig insats för byggandet eller förvaltandet i Norden". Pristagaren får även ett stipendium på 50 000 kronor.

bild
Foto: SBR Byggingenjörerna

Motiveringen lyder:

"Simone Kreutzer Wesslund tilldelas Byggstenen år 2022 för sitt konsekventa och målmedvetna arbete för att sprida kunskap om energieffektiva byggnader i allmänhet och passivhus i synnerhet genom att utbilda passivhusexperter, bygga egna passivhus, skapa ett innovativt byggsystem och verka för informationsspridning"

Konsultdagarna Bygg, Fastighet och VVS är ett event för konsulter, beställare och entreprenörer i byggbranschen. Konsultdagarna arrangeras av SBR Byggingenjörerna och Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF).

På årets event nätverkade och interagerade 300 deltagare, 12 talare och ett 30 tal utställare under temat "Energieffektivisering".