Stora regionala skillnader i husbyggandet under första halvåret

Foto: Jackson Hayes/Unsplash

Under första halvåret i år beräknas volymen av påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler ha uppgått till ett värde av närmare 160 miljarder.

De tre storstadslänen (Stockholms, Västra Götalands och Skåne län) svarade för 50 procent av denna investeringsvolym. Storstadslänen uppvisar tydliga skillnader när det gäller årets förväntade utfall enligt affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport.

bild
Källa: Navet

Svagast utveckling förväntas i Skåne, med en nedgång på närmare 15 procent i år jämfört med helårsvolymen 2021.  Västra Götaland däremot ser ut att gå mot nolltillväxt, medan Stockholms län förväntas följa Navets prognos för byggandet i hela riket på -4 procent.  Uppsala och Jönköpings län förväntas få den sämsta utvecklingen i år med investeringsnedgångar på omkring 35 procent.  Kalmar och Värmlands län hör däremot till vinnarna med prognoser som tyder på investeringsuppgångar som överstiger 50 procent i år.